ကမၻာ့မွာ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္သူေတြ၊ ေအာင္ျမင္သူေတြဆီမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကုိ Stephen Covey မွ သုေသသနျပဳ ျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပထားလုိ႔ အားလုံးလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်က္ (၇-ခ်က္) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔၊ ထူးခၽြန္ဖုိ႔ ကုိယ္တုိင္ေလ့က်င့္ၾကိဳးစားႏုိင္ပါတယ္။
ထူးခၽြန္သူေတြဟာ Born ေမြးရာပါျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ Creation ေလ့က်င့္ဖန္တီးျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မသိတာေတြ သိလာတာ၊ မလုပ္တက္တာေတြ လုပ္တက္လာတာ၊ အျမင္ႏုိင္တာေတြ ျမင္ႏုိင္လာတာ အရာအားလုံးဟာ ဖန္တီးၾကိုးစားမႈပင္ျဖစ္လုိ႔ Practice make Perfect ျဖစ္ဖုိ႔ ယခု အခ်က္ေတြက ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူျဖစ္လာဖုိ႔ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ၾကိဳးစားယူႏုိင္ပါတယ္။Be Proactive (Planning & Preparation) – ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ အျမဲလုိ အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ ႏုိးၾကားတက္ၾကြမႈရွိၾကတယ္၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ နဲ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။
Begin with the End in Mind (Desire Goal) – ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ကုိ ခုိင္မာစြာ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး မျဖစ္မေနၾကိဳးစားဖုိ႔ သံဓိဌါန္ရွိၾကတာေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။Put First Thing First (Urgent & Important) – ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ အလုပ္မ်ားေပမဲ့ ဘယ္အရာကုိ ဦးစားေပးလုပ္သင့္သလဲ အရင္လုပ္သင့္တာလုပ္တဲ့ ေရြးခ်ယ္စီမံမႈေတြရွိၾကပါတယ္။

Think Win-Win Strategy (Give and Take) – ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳး ရွိေစတဲ့ လမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး၊ အေပးအယူမွ်တစြာ ၾကိဳးစားၿပီး ပုိမုိေအာင္ျမင္မႈကုိ ဖန္တီးၾကတယ္။

Seek First to Understand then to be Understood – ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ ျဖစ္ေနတဲ့အရာ၊ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အရာ အားလုံးအေပၚမွာ လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔ၾကိဳးစားၿပီး နားလည္လက္ခံမႈရွိတက္ၾကပါတယ္။

Synergize (Leverage Strength – Different Result) – ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ အမ်ားရဲ႕ စုေပါင္းလုပ္အားကုိ ရယူၿပီး မတူညီတဲ့ ရလဒ္ေတြနဲ႔ ပုိမုိေအာင္ျမင္မႈသုိ႔ ဦးေဆာင္ဖန္တီးၾကပါတယ္။

Sharpen the Saw (IQ, EQ, PQ, SQ) – ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူေတြဟာ သူတုိ႔မွာရွိတဲ့ ညာဏ္ရည္၊ ႏွလုံးရည္၊ ရုပ္ရည္၊ လူမႈေရးစြမ္းရည္ စတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကုိ လႊေသြးသလုိပဲ ေလ့က်င့္ေနၾကပါတယ္။

ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူတုိ႔၏ အမူအက်င့္ (၇-ခ်က္) ကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ပင္ကုိယ္နဲ႔ဆုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ၊ ၾကိဳးစားမႈေတြ၊ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ၊ ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ အေျခခံတာမုိ႔ – ကုိယ္တုိင္ထူးခၽြန္ဖုိ႔ – ကုိယ္တုိင္ၾကိဳးစားဖုိ႔ အားေပးပါရေစ။ အလြယ္ကူဆုံး ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ – ေအာင္ျမင္သူေတြကုိ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္၊ သူတုိ႔ရဲ႕ နည္းလမ္းေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြ၊ ၾကိဳးစားပုံေတြကုိ အားက်စံနမူနာယူၿပီး – မိမိကုိယ္တုိင္လည္း တေန႔မွာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ ကမၻာေက်ာ္ ေအာင္ျမင္ေရးဂုရု Tonny Robbin ဆုိဖူးလုိ႔ ယခုေဖာ္ျပထားတဲ့ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူတုိ႔ရဲ႕ အမူအက်င့္ (၇-ခ်က္) ဟာ အေကာင္းဆုံး လမ္းညႊန္မႈပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆုိတဲ့ Innovation မွာ – ကုိယ္တုိင္အသစ္တီထြင္ ဖန္တီးမလား (သုိ႔မဟုတ္) တုိးတက္ေနတဲ့ ေအာင္ျမင္သူတို႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ျပန္လည္အတုယူ ၾကိဳးစားမလားဆုိတဲ့ အရာေတြအေပၚ အေျခခံေနတာမုိ႔… Innovation with Follower or Leader! ဆုိတဲ့ သေဘာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္သူေတြကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါ၊ အတုယူၾကည့္ပါ၊ စနမူနာယူ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။
မိမိကုိယ္တုိင္ တေန႔အေသအခ်ာ ေအာင္ျမင္လာမွာပါ။ Learn from Success People!
အားလုံးလည္း ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္ပါေစ…
ေလးစားလွ်က္

Zin Phyo Paing