Youth Entrepreneurs - လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား

Youth Entrepreneurs - လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား
Share this Post:

၂၁-ရာစု ကုိ တခ်ိဳ႕က Y-Generation ေခတ္လုိ႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကသလုိ လက္ရွိအေနအထားမွာလည္း လူငယ္မ်ားရဲ႕ အခန္း က႑ေတြဟာ ယခင္ထက္ပုိမုိတုိးတက္လာတာေတြ႔ႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႕ဦးတီထြင္ျခင္းဆုိရာမွာေတာ့ စြန္႔ = စြန္႔စားျခင္း၊ ဦး = ဦးစြာျပဳျခင္း - ဦးေဆာင္ျခင္း၊ တီထြင္ = တီထြင္ဖန္တီးျခင္း ဆုိတဲ့ အခ်က္ (၃-ခ်က္) ကုိေပါင္းစပ္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ Innovation ေတြလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ Leader ပုံစံနဲ႔ ဆန္းသစ္တီထြင္မလား၊ Follower ပုံစံနဲ႔ နမူနာအတုယူမလား ဆုိတဲ့အခ်က္ေတြကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး   (Higher Risk = Higher Return) ဆုိတဲ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔အတူ Higher Risk-Return နဲ႔ Lower Risk-Return ဆုိတဲ့ အလယ္မွ်ေျခရဲ႕ အသင့္ေလွ်ာ္ဆုံေသာ အေျခအေနမွာ Risk – Creation – Motivation အခ်က္ေတြနဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ဘ၀ေတြကုိ ဖန္တီးယူႏုိင္ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စတင္ျခင္းရဲ႕ေနာက္မွာ အဆုံးသတ္ေတြဆုိတာ လုိက္ပါလာစျမဲမုိ႔

Start – Where you are (စတင္ဖုိ႔လုိပါမယ္ - ဘယ္အေျခအေနမွာပဲျဖစ္ျဖစ္)၊

Use – What you have (အသုံးျပဳဖုိ႔လုိပါမယ္ - မိမိမွာရွိေနတဲ့အရာအားလုံး)၊

Do – What you can (လုပ္ေဆာင္ပါ - မိမိတက္ႏုိင္သမွ်အလုပ္ေတြ) စတဲ့ Success Creation နဲ႔အတူ လက္ရွိ ၂၁ ရာစုရဲ႕ I-C-E Skills ဆုိတဲ့

I – Internet (အင္တာနက္မွ အခ်က္အလက္ရရွိႏုိင္မႈ)၊

C – Computer (ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အခ်ိန္တုိထိေရာက္ျမန္ဆန္မႈ)၊

E – English (ကမၻာ့သုံး အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ ဆက္သြယ္-ေျပာၾကား-ခ်ိတ္ဆက္) စတဲ့ အရည္အခ်င္းေကာင္းေတြကုိ Talent (ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္) အျဖစ္ေမြးျမဴၿပီး အလုပ္လုပ္ျခင္း-အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွ Skill (စြမ္းရည္)၊ Knowledge (ဗဟုသုတ)၊ Experience (အေတြ႔အၾကဳံေတြကုိ) ေလ့လာစုေဆာင္းျခင္းျဖင့္ Chance Future Fortune အနာ ဂတ္ေတြကုိ ကံေကာင္းျခင္းအခြင့္အေရးအျဖစ္ဖန္တီးေျပာင္းလဲယူႏုိင္ဖုိ႔ အားေပးလုိက္ပါရေစ။

တက္ေျမာက္ထားၿပီးျဖစ္တဲ့ Skills ကၽြမ္းက်င္မႈေတြကုိ အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ရာ Entrepreneurial Network လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ကလည္း အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈကုိအားေပးတဲ့ Individual အပုိင္းမွာဆုိရင္ Friends (မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း)၊ Family (မိသားစုအဆက္အသြယ္) ေတြရွိဖုိ႔လုိၿပီး၊ Social အပုိင္းမွာ Collaborators (ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိင္တဲ့သူ)၊ Partner (၀ါသနာတူလုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္) ေတြရွိဖုိ႔လုိပါမယ္၊ Organizational အပုိင္းမွာေတာ့ Suppliers (မိမိလုပ္ငန္းကုိ အေထာက္အပ့ံေပးႏုိင္သူ)၊ Joint-Venture (ကုိယ္နဲ႔တြဲၿပီး လုပ္ငန္းဖက္စပ္ လုပ္ႏုိင္သူ) စတဲ့ Individual – Social – Organizational အပိုင္းေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခ်ိတ္ဆက္မိႏုိင္ဖုိ႔ကုိ အၾကံျပဳရင္းနဲ႔

Strength make for Opportunity (အားသာခ်က္ေတြဟာ အခြင့္အလမ္းေတြျဖစ္လာေစတာမုိ႔) စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအေနျဖင့္ Learn (ေလ့လာျခင္းအဆင့္)၊ Do (ျပဳလုပ္ျခင္းအဆင့္)၊ Become (ျဖစ္ေျမာက္ျခင္းအဆင့္) ဆုိတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေအာင္ျမင္ျခင္းေတြကုိဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လက္ေတြ႔စြန္႔ဦးတီထြင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကဳံတခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေရးသား-အားေပးကူညီရင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းမွာရွိၾကတဲ့ လူငယ္ေတြအားလုံး အနာဂတ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ႏုိင္ၾကေစဖုိ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ေရးသားလုိက္ပါတယ္။ (စြန္႔ + ဦး + တီထြင္) = စြန္႔စားျခင္း + ဦးေဆာင္ျခင္း + တီထြင္ဖန္တီးျခင္း ဟု အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏုိင္ပါသည္။ စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo