Professional RESUME Writing - သင့္ရဲ႕ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ ဘယ္လုိေရးမလဲ

Professional RESUME Writing - သင့္ရဲ႕ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းကုိ ဘယ္လုိေရးမလဲ
Share this Post:

စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔… ျမန္မာ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးတုိးတက္လာမႈရဲ႕ေနာက္ HR, Admin, Finance, Sale & Marketing, IT, Engineering, Medical, Production, Trade, Logistic စတဲ့ မတူညီတဲ့ လုပ္ငန္း အသစ္ေတြမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအတြက္ Impression First ဆုိသလုိပဲ Professional RESUME ေရးသားျခင္းဟာ ပထမအဆင့္အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

Professional Resume (ပညာရွင္အဆင့္ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းေဖာ္ျပမႈပုံစံမ်ား)

- Career Objective (မိမိရဲ႕အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈ)

- Education Summary (ပညာေရးဆုိင္ရာ Degree, Certificate, Training အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပမႈမ်ား)

- Working Experience (အလုပ္အေတြ႔အၾကဳံ Responsibility and Period ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား)

- Personal Profile (သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ေဖာ္ျပမႈ)

- Reference Persons (အလုပ္အတြက္ ေထာက္ခံေပးမည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား) စတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔အတူ မိမိရဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိေပၚလြင္ေစၿပီး၊ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ အခြင့္အေရးျဖစ္လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အင္တာဗ်ဴးမွာလည္း အမ်ားအားျဖင့္ျခဳံငုံၾကည့္လွ်င္ ASKEQ ဆုိတဲ့ ေမးခြန္းေတြျဖစ္တဲ့ Attitude (ကုိယ္က်င့္တရား)၊ Skill (အရည္အခ်င္း)၊ Knowledge (ဗဟုသုတ)၊ Experience (အေတြ႔အၾကဳံ)၊ Qualification (ပညာအရည္အခ်င္း) စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိဗဟုိျပဳၿပီးေမးႏုိင္ျပီး   ျပင္ဆင္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္းတစ္၀က္ျဖစ္လုိ႔ မ်ားမ်ားျပင္ဆင္မႈရွိေလေလ အင္တာဗ်ဴးဆုိတာနဲ႔အလုပ္ရဖုိ႔အခြင့္အလမ္းမ်ားေလေလ ပါပဲ။

လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့

C=Capacity (လုပ္ေဆာင္စြမ္းရည္)၊

O=Opprotunity (အခြင့္အလမ္း)၊

C=Commitment (သံဓိဌာန္)၊

A=Action (လက္ေတြ႔က်လုပ္ေဆာင္မႈ) ဆုိတဲ့ COCA (၄-ခု) လုံး ဆုံဖုိ႔ေတာ့လုိမွာျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕က အရည္အခ်င္းေတာ္တယ္ - အခြင့္အေရးမရွိေသးေတာ့ အလုပ္မရတာေတြလည္းရွိေနဦးမွာပါ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ သူတုိင္းမွာ နာက်င္စရာေကာင္းတဲ့ပုံျပင္ေတြရွိတတ္ သလုိ နာက်င္စရာေကာင္းေသာပုံျပင္တုိင္းလည္း ေအာင္ျမင္စြာ အဆုံးသတ္စျမဲဆုိသလုိပဲ ေအာင္ျမင္မႈဆီေရာက္တဲ့တေန႔ ပင္ပန္း မႈေတြဆုိတာရွိေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္အားလုံးကုိၾကိဳးစားပါလုိ႔ အားေပးခ်င္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ Social အပုိင္းကုိလည္း ထည့္စဥ္းစားေစခ်င္တယ္၊ အလုပ္ေတြမွာဆုိရင္ေတာင္မွ ရင္းႏွီးတဲ့သူေျပာတာ၊ အၾကံေပးတာ၊ တြဲလုပ္ေနတာေတြရွိေတာ့ ရင္းႏွီးမႈဆုိတာဟာ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ၾကားခံအခ်က္ပါပဲ၊

ဒါေၾကာင့္ မိမိအလုပ္နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့

Friends (မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း)၊

Family (မိသားစုအဆက္အသြယ္)၊

Collaborators (ပံ့ပုိးကူညီေပးႏုိင္တဲ့သူ)၊

Partner (လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေကာင္း) ေတြရွိဖုိ႔ေတာ့လုိပါလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္ယခုေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ အေတြ႔အၾကဳံ၊ အခ်ိန္ကာလ၊ ျဖစ္စဥ္ေတြမ်ားစြာပါ၀င္ေနတဲ့ Theory (သီအုိရီ) ျဖစ္လုိ႔ Practice make Perfect (လက္ေတြ႔က်မႈနဲ႔ ျပည့္စုံမႈသုိ႔) Theory + Practice = Success ျဖစ္လာေစဖုိ႔ Your Activity Your Future မွာ အနာဂတ္ အတြက္ Professional မ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးျပင္ဆင္မႈပုံစံမ်ားကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေရးသားေပးလုိက္ပါတယ္။

စြန္႔ဦးတီထြင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈသုိ႔…ESME Logo