သူတုိ႔ဘယ္လုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲ…???

သူတုိ႔ဘယ္လုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲ…???
Share this Post:

သူတုိ႔ဘယ္လုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲ…???

(Mission ရည္ရြယ္ခ်က္၊ Money ေငြေၾကးရွာေဖြမႈ၊ Man လူမႈဆုိင္ရာဆက္ဆံေရး၊ Market ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈ၊ Method နည္းစနစ္မဟာဗ်ဴဟာ) စတဲ့ လုပ္ငန္း၏ အဓိကအေျခခံအခ်က္ (5-M) အေၾကာင္းမွ်ေ၀ေပးမည့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္သူတုိ႔၏ အင္တာဗ်ဴးမ်ား...

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ (ျမိဳ႕နယ္ ၂၅ ျမိဳ႕အထိ) ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္လွ်က္ MESI သင္တန္းေက်ာင္း (၇-ခု) အား ဦးေဆာင္ေနၿပီး၊ EntrepreneurSME.com ထူေထာင္ထားသူ ဦးဇင္ျဖိဳးပုိင္ ၏ စြန္႔ဦးတီထြင္မႈဆုိင္ရာ (5-M) အေတြ႔အၾကဳံမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ရရွိေစဖုိ႔ ျပန္လည္မွ်ေ၀ အင္တာဗ်ဴးေပးထားပါတယ္။

 

ဆရာအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ MESI ကုိ ထူေထာင္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ အနာဂတ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ထားရွိသလဲဆုိတဲ့ (Mission) အေၾကာင္း အားလုံးသိေစဖုိ႔ မွ်ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 • ကၽြန္ေတာ္ စကၤာပူကေန ျမန္မာႏုိင္ငံျပန္ေရာက္ကတည္းက အျဖစ္ခ်င္ဆုံးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္က အသိပညာနဲ႔ ႏုိင္ငံကုိ တုိးတက္ေအာင္ ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ တဖက္တလွမ္းက ပါ၀င္ေပးဖုိ႔ပါ၊ လူေတြအားလုံးဟာ တူညီၾကပါတယ္၊ လူေတြကုိ မတူညီစြာဖန္တီးေပးေနတဲ့ အသိပညာကုိသာ တုိးတက္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ပုိမုိတုိးတက္မယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ MESI ဆုိတာ ျဖစ္လာျခင္းပါပဲ။ ျမိဳ႕ၾကီး-ျမိဳ႕ငယ္ေတြ ကြာဟေနတဲ့ တုိးတက္မႈကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔နဲ႔ တႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္ေတြကုိ ေနရာအႏွံ႔ လြယ္ကူစြာေလ့လာႏုိင္ေအာင္ တႏုိင္ငံလုံးအဆင့္ အသိပညာမွ်ေ၀ေပးႏုိင္ဖုိ႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အိမ္မက္ပါပဲ။
 • လူတုိင္းမွာ ဘ၀ရဲ႕ Dream စိတ္ကူးအိမ္မက္ေတြ ကုိယ္စီရွိၾကပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္ Do ဆုိတဲ့ ဖန္တီးမႈေတြကလည္း အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ခံယူေစခ်င္ပါတယ္။ Mission ဆုိတာေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္တခုကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္မႈလုိ႔ ျမင္မိပါတယ္၊ ဘယ္လုိေရာက္ေအာင္ သြားရမလဲဆုိတဲ့ Strategy နဲ႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာထက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္မွသာ Mission ရည္ရြယ္ခ်က္ဆုိတာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။  

 

လုပ္ငန္းရဲ႕ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာဟာ ေငြေၾကးလုိ႔ ဆုိႏုိင္တယ္၊ ဆရာ ရဲ႕ ေငြေၾကး ရွာေဖြတဲ့ ပုံစံ၊ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္း (Money) အေၾကာင္း အားလုံးဗဟုသုတျဖစ္ေစဖုိ႔ မွ်ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 • တခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါ ၀င္ေငြရရွိဖုိ႔အတြက္ ေဖာက္သည္ဆီမွ ရႏုိင္တဲ့ ေငြကုိပဲ ေမွ်ာ္လင့္တာမ်ားၾကတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ၀င္ေငြရွာနည္းကေတာ့ Customer ေဖာက္သည္အျပင္၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ Partner ရွယ္ယာရွင္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူ Investor စတဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ၀င္ေငြမ်ားမ်ား ရွာေဖြႏုိင္ဖုိ႔ အားေပးခ်င္ပါတယ္။ သိန္း (၁၀၀) မွာ ရမဲ့ (၇၀ %) ထက္စာရင္ - သိန္းေပါင္း (၁၀၀၀၀) ျဖစ္လာႏုိင္ရင္ ရမဲ့ (၅၀ %) ဟာ ပုိမုိတန္ဖုိးရွိတယ္လုိ႔ျမင္မိပါတယ္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရဲဖုိ႔လည္း အားေပးပါရေစ၊ (ျမင္ေနရတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ဟာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ မလုပ္သေရြ႔ အရႈံးပါပဲ) ေစာလွ်င္စြာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေနာင္မွာ ရရွိမဲ့ အျမတ္ကုိ ယခုရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာလည္း Calculate Risk တြက္ခ်က္မႈနဲ႔ ေသခ်ာႏုိင္တဲ့ စြန္႔စားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းကုိ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔လည္း အားေပးပါတယ္။
 • ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိရာမွာလည္း သစ္ပင္စုိက္သလုိပါပဲ ၀င္ေငြအားလုံးကုိ သုံးဖုိ႔အဟုတ္ပဲ၊ ျပန္လည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္၊ လုပ္ငန္း၀င္ေငြရဲ႕ အဓိကျဖစ္တဲ့ Customer ေတြအတြက္၊ Marketing အတြက္၊ Employee အတြက္ Partner ေတြအတြက္ အခ်ိဳးက် စီမံခန္႔ခြဲမႈဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္ (ဘယ္လုိ ၀င္ေငြရွာရမယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ၀င္ေငြရလာရင္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ထပ္တုိးခ်ဲ႕မယ္ဆုိတဲ့ - ေငြေၾကးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံရွိပါတယ္၊ အလုပ္မွာ ေငြတခုတည္းလုိအပ္တာမဟုတ္ပါဘူး - မဟာဗ်ဴဟာလည္း အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ျမင္မိပါတယ္) ေငြေၾကးရွိၿပီး Strategy မရွိလုိ႔ ေသေနတဲ့ေငြေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားၾကီးရွိေနတယ္၊ ဒါေငြေတြကုိလည္း ေပါင္းစပ္စီမံၾကည့္မွ စီးပြားေရးေတြ တုိးတက္မယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္။   

လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းေတြ၊ အားေပးေနတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြ၊ တြဲလုပ္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းမိတ္ဖက္ေတြ နဲ႔ လုပ္ငန္းဆက္ဆံေရး (Man) အေၾကာင္း မွ်ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 • လုပ္ငန္းတုိးတက္တယ္ဆုိတာ Employee ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဖန္တီးမႈအား၊ Customer ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ အားေပးမႈ နဲ႔ Partner လုပ္ကုိင္ဖက္ေတြရဲ႕ ပံ့ပုိးမႈအားေတြဟာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြနဲ႔ ေရရွည္ခံတဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ရုိးသားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟာ အေရးၾကီးလွပါတယ္၊ ခဏတာၾကည့္လုိ႔မရပါဘူး - ေရရွည္ျဖစ္မွ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈဆုိတာ ပတ္၀န္းက်င္က အသိအမွတ္ျပဳတာမုိ႔ မိမိ၀န္းက်င္အတြက္ ေပးေနျခင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ရရွိတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ယူပါလုိ႔အားေပးခ်င္ပါတယ္။
 • ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းတခု တည္ေထာင္ဖုိ႔ဆုိရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းျပင္ပမွာ အားသာဖုိ႔ Strategy ဦးေဆာင္သူရွိဖုိ႔၊ လုပ္ငန္းအတြင္းပုိင္း အားသာဖုိ႔ Operation စီမံခန္႔ခြဲသူ၊ လုပ္ငန္းတုိးတက္မႈထိန္းသိမ္းဖုိ႔ Consultant အၾကံညာဏ္ေပးႏုိင္သူ စတဲ့ လုပ္ငန္းလူမႈဆုိင္ရာ (အခ်က္-၃ခု) ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားတုိးတက္ေစႏုိင္ပါတယ္။ ယခုေခတ္ စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ျပင္ပအခြင့္အေရးရဖုိ႔ စီးပြားေရးအဆက္အသြယ္ Relationship ေကာင္းဖုိ႔လုိလာသလုိ၊ အတြင္းပုိင္း အားသာဖုိ႔ ၀န္ထမ္း နဲ႔ လုပ္ကုိင္ဖက္ အားေတြနဲ႔ ခုိင္မာတည္ေဆာက္ပါလုိ႔ အၾကံေပးပါရေစ။  

 

ဆရာလုပ္ငန္းေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ေရာက္ေအာင္ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ႏုိင္တာ ေတြ႔ရတယ္၊ ဘယ္လုိ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ (Market) အေၾကာင္း ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 • MESI လုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္လာတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာ္လုိ႔မဟုတ္ပါဘူး၊ Marketing ရဲ႕ အားသာခ်က္ေၾကာင့္ပါ၊ လူတုိင္းေလ့လာသင့္တာေတာ့ Market Strategy ေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔ အားေပးခ်င္ပါတယ္၊ ယခုေခတ္ Marketing 3.0 အတုိင္း ေစ်းကြက္ကုိ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္၊ အသစ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ Technology အားကုိ သုံးၿပီး Facebook ကေန အမ်ားဆုံး ထုိးေဖာက္တယ္၊ B2B Strategy ျဖစ္တဲ့ Corporate ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လုပ္ကုိင္ဖက္ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ပုံေဖာ္တယ္၊ CSV ဆုိတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြကုိ အျမဲတန္ဖုိးတခုခုေပးေနဖုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ထိန္းေစပါတယ္။ MESI တုိးတက္တာဟာ ယခုအခ်က္ေတြေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ၾကည့္ရမွာက Customer ေဖာက္သည္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ Competitor ရဲ႕ ဖန္တီးမႈတုိ႔ကုိ အျမဲေလ့လာေနၿပီး အလုိက္သင့္ ေစ်းကြက္ရပ္တည္ေနရင္ ေစ်းကြက္ထဲ ေနရာတခုရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔အတြက္ အဓိက အာရုံစုိက္ရမွာေတာ့ ထုိးေဖာက္လုိတဲ့ ေစ်းကြက္ကုိ Marketing ဗ်ဴဟာေကာင္းဖုိ႔ရယ္၊ အက်ိဳးအျမတ္ဖန္တီးေစဖုိ႔ Sale ထုတ္ကုန္က ေနာက္ကလုိက္ႏုိင္ဖုိ႔ရယ္၊ ေစ်းကြက္ထဲ ေရရွည္ရပ္တည္ဖုိ႔ Customer Service ေဖာက္သည္စိတ္ေက်နပ္မႈ ထိန္းဖုိ႔ရယ္ (၃-ခ်က္) ဟာ အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ျမင္မိပါတယ္။ အဓိကေတာ့ Market Need ေစ်းကြက္ရဲ႕ လုိအပ္ေနတဲ့ အရာအားလုံးဟာ Innovation လုပ္ငန္းဖန္တီးဖုိ႔ အခြင့္အေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။   

 

ဆရာတုိ႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြဲေတြ မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္၊ ဘယ္လုိ နည္းစနစ္ေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပုံစံေတြကုိ သုံးေနသလဲ (Method) အေၾကာင္း ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

 • လုပ္ငန္းေတြ ေရရွည္ရပ္တည္ဖုိ႔ဆုိရင္ လူေတြကုိ အေျချပဳလုိ႔ မရပါဘူး၊ စနစ္ေတြကုိ အေျချပဳထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္၊ အျမဲမရွိမဲ့ လူေတြအတြက္ အျမဲရွိႏုိင္တဲ့ စနစ္ေတြကုိ ထိန္းသိမ္းေပး ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ MESI လုပ္ငန္းေတြက မ်ားတယ္၊ ေက်ာင္းေတြ၊ Website ေတြ၊ ကုမၸဏီ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ စသျဖင့္ေပါ့၊ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျမဲမပါလည္း ဘယ္သူလုပ္လုပ္ ပုံစံတူ ျဖစ္ေစဖုိ႔ (SOP) ေတြ ထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ လုပ္ရမဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္၊ ဘယ္သူလုပ္လုပ္၊ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ ပုံစံတူျဖစ္ဖုိ႔ စနစ္ကုိပဲ ဦးစားေပးစီမံပါတယ္။
 • လုပ္ငန္းေသးမွ လုပ္ငန္းၾကီးေတြအျဖစ္ လုပ္ငန္းတုိင္း သြားၾကရမွာျဖစ္တယ္၊ အၾကံေပး ျပဳခ်င္တာေတာ့ (System စနစ္ေကာင္းဖုိ႔)၊ (Strategy ဗ်ဴဟာေကာင္းဖုိ႔) အေရးၾကီးလွပါတယ္၊ တူညီစြာ ရပ္တည္ေနရတဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဆုိေပမဲ့ မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ စနစ္ကသာ လုပ္ငန္းေတြကုိ တုိးတက္ေအာင္ ဦးေဆာင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းၾကီးေတြကုိ ေလ့လာပါ၊ သူတုိ႔မွာ စနစ္ေကာင္းနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာေတြက ခုိင္မာၿပီးျဖစ္လုိ႔ စံနမူနာယူသုံးျခင္းျဖင့္ ကုိယ္လည္း တေန႔ လုပ္ငန္းၾကီးအျဖစ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္စြာရပ္တည္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  

 

ကၽြန္ေတာ္ စြန္႔ဦးတီထြင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား…

 • MESI စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း (၇-ခု) ႏွင့္ ျမိဳ႕ေပါင္း (၂၅ ျမိဳ႕) သင္တန္းေပးႏုိင္မႈ
 • စီးပြားေရးအသိပညာ (အခမဲ့) ၀ဘ္ဆုိဒ္ EntrepreneurSME.com အသုံးျပဳသူ (၁-သိန္း) ေက်ာ္
 • စြန္႔ဦတီထြင္ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ Data (ေဖာင္ပုံစံ - ၃၀) ေက်ာ္ အၾကံေပးထူေထာင္ထားမႈ

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ကုမၸဏီအၾကံေပးမႈမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ စာေပေရးသားမႈမ်ား ျဖင့္ ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား တုိးတက္မႈသုိ႔ အားေပးေနလွ်က္...

 

 

စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာရေစဖုိ႔၊ Start-up လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေစဖုိ႔ မဟာဗ်ဴဟာ၊ အေတြ႔အၾကဳံ၊ အၾကညာဏ္ မ်ားစြာရရွိေစႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အားေပးခ်င္တာေတာ့ (မုိင္ေထာင္ခ်ီခရီးေတြဟာ ေျခတလွမ္းကပဲ စၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ လုိခ်င္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ယခုအေျခအေနေတြအားလုံးကုိ စြန္႔ဦးတီထြင္ ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ အားေပးထားပါတယ္ - အနာဂတ္မွာ စြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္သူေတြ ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ…)

 

အင္တာဗ်ဴးတင္ဆက္သူ - ဦးဇင္ျဖိဳးပုိင္ (CEO, MESI Business Institute, EntrepreneurSME.com)

မၾကာမီွမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ယခုကဲ့သုိ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအား အေတြ႔အၾကဳံ၊ မဟာဗ်ဴဟာ ရရွိေစႏုိင္ဖုုိ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။

 ESME Logo