ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္နည္းမ်ား

ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္နည္းမ်ား
Share this Post:

ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္နည္းမ်ား

ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရြင္ေနတဲ့သူေတြမွာ ေတြ႔ရတဲ့ Simple Secret of Happy People မွာ ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ထားပါတယ္။

ဘ၀ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ ဘာေတြရွိေနသလဲ၊ ကုိယ္ဘယ္သူလဲဆုိတာထက္ (How do you Think ကုိယ္ဘယ္လုိေတြးေခၚသလဲ) ဆုိတာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

ကုိယ့္အလုပ္ကုိ ဂုဏ္ယူပါ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးပါ။ (ခ်စ္တဲ့အလုပ္ကုိလုပ္ - လုပ္တဲ့အလုပ္ေတြကုိ ခ်စ္ၿပီး ဖန္တီးေနျခင္းဟာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာျဖစ္ပါတယ္)

စိတ္ေက်နပ္မႈအတြက္ ဘ၀ကုိႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ (သင့္ထက္ အဆင္မေျပသူေတြနဲ႔ ယွဥ္လုိက္ရင္ ဘ၀ဟာေက်နပ္စရာပါ၊ ကုိယ္တုိင္အားေပးပါ)

မွ်ေ၀ခံစားျခင္းျဖင့္ ခြန္အားယူပါ။ (အခက္ရွိရင္ေသာ္မွ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံသူေတြဟာ စိတ္ေက်နပ္မႈကုိရေစႏုိင္ပါတယ္)

ပရဟိတစိတ္ထားၿပီး ကူညီေပးပါ။ (သူတပါးကုိ အားေပးျခင္း၊ ကူညီျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္အတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကုိ တုိးပြားေစပါတယ္)

တကယ္လုိ႔သာဆုိတဲ့ အဆု ိးေတြကုိ မေတြးဖုိ႔ၾကိဳးစားပါ။ (ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ အရာေတြ၊ အေတြးအေခၚေတြကုိ အာရုံစုိက္ေတြးေခၚႏုိင္ပါတယ္)

ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈ ဆုေတာင္းအားကုိ ရယူပါ။ (ဘာသာတရားအေပၚ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈဟာ ဘ၀ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြကုိ ဖန္တီးေစပါတယ္)

ျဖစ္သမွ်ကုိ အေကာင္းျမင္ေတြးေခၚပါ။ (ျဖစ္လာတဲ့ အခက္အခဲကုိ အေကာင္းဘက္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ ေက်ာ္လႊားဖုိ႔ခြန္အားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူပါ)

ဘယ္ေတာ့မွ အရႈံးမေပးပါနဲ႔။ (လဲက်သြားတဲ့ေနရာမွာ ရွိေနတာထက္၊ ျပန္လည္ႏုိးထၿပီး သင္ခန္းစာယူလွ်က္ ဘ၀ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကုိ ဖန္တီးယူပါ)

အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းေတြကုိေမ့ပါ။ (စိတ္မခ်မ္းေျမ႔မႈကုိ ျပန္ေတြးမဲ့အစား အနာဂတ္အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အေတြးမ်ားေတြးေခၚပါ)

တခုခုၿပီးေျမာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားလုိက္ပါ။ (အလုပ္တခုၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ်ိန္မွာ ရရွိတဲ့ စိတ္ခ်မ္းေျမ႔မႈဟာ ေအာင္ျမင္မႈအားကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္)

စိတ္ဓါတ္က်ေနတာထက္ အလုပ္ရႈပ္ေနတာပုိေကာင္းပါတယ္။ (အေျခအေနတခု မၿပီးေျမာက္လုိ႔ စိတ္အလုိမက်ျဖစ္မဲ့အစား အလုပ္တခုေပၚမွာ အာရုံစုိက္ၾကိဳးစားယူပါ)

တခါတရံ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။ (အခက္အခဲေတြကုိ ဟာသအျဖစ္ေျပာင္းဖုိ႔ ဟာသအျမင္၊ ဂီတ-ရုပ္ရွင္၊ ရယ္စရာမ်ား ဖန္တီးၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ရယ္ေမာမႈရွာေဖြႏုိင္ပါတယ္)

မိမိကုိယ္တုိင္ ျမတ္ႏုိးတန္ဖုိးထားပါ။ (ကုိယ္တုိင္မယုံၾကည္လွ်င္ အရႈံးလုိ႔ခံယူတက္ၿပီး၊ ကုိယ္တုိင္ ယုံၾကည္သူေတြဟာ ဘ၀ရဲ႕ စိတ္ေခၚမႈေတြကုိ ဖန္တီးေစပါတယ္)

စိတ္ခြန္အား စာအုပ္စာေပမ်ားဖတ္ပါ။ (စာျဖတ္ျခင္းဟာ စိတ္တည္ျငိမ္မႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ဦးေႏွာက္ လန္းဆန္းမႈကုိ ဖန္တီးေစလုိ႔ စိတ္ခြန္အားအတြက္ ဗဟုသုတမ်ားရွာေဖြပါ)

ဘ၀ကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါေစ။ (အနာဂတ္ရဲ႕ သင္ျမင္ခ်င္တဲ့ ပုံရိပ္ေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ရလာဖုိ႔ ယုံၾကည္ၿပီး ဘ၀ကုိ ေနာင္မွာရရွိႏုိင္တဲ့ အရာေတြနဲ႔ ေမွ်ာ္ျမင္ေနထုိင္ပါ)

 

ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ လုိအပ္ပါတယ္ (စိတ္ေက်နပ္မႈ ရျခင္းဟာလည္း ဘ၀ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္)

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကုိယ္တုိင္အလုပ္မ်ားသူျဖစ္တဲ့အေလွ်ာက္ အားလုံးအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်ိန္မ်ားစြာကုိ မဖန္တီးႏုိင္ေပမဲ့ ယခုေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ (စိတ္ေက်နပ္တဲ့ ဘ၀ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔) အားေပးပါရေစ။

အားလုံးေသာ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းသားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားစြာ ဖန္တီးႏုိင္ပါေစ။

ေလးစားလွ်က္ESME Logo