CSR @ Marketing လူမႈအက်ိဳးျပဳ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

CSR @ Marketing လူမႈအက်ိဳးျပဳ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ
Share this Post:

CSR @ Marketing လူမႈအက်ိဳးျပဳ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

 

ယေန႔ေခတ္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ C.S.R ျဖင့္ ဒြန္တြဲလွ်က္ မိမိေဖာက္သည္၊ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ အက်ိဳးျပဳေသာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲလာတဲ့ Marketing 3.0 ဆုိတာ - ၂၁ ရာစုေခတ္၊ တုိးတက္လာတဲ့ Technology နည္းပညာကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး၊ Customer Value (C.S.R) မိမိေဖာက္သည္မ်ားကုိ တန္ဖုိးထား ေရရွည္ေစ်းကြက္ပုံစံေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္လာတာကုိ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ မိမိအသုံးျပဳလုိက္တဲ့ Cost of Marketing ေဆာင္ရြက္မႈမွာ တဖက္မွာ Marketing အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ရွိသလုိ၊ တဖက္မွာလည္း ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ေဖာက္သည္အတြက္ ျပန္လည္အက်ိဳးရွိေစမဲ့ နည္းလမ္းေတြကုိ စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ကုိေလ့လာၾကည့္ရင္ Telenor ဆုိရင္ - ကားမွတ္တုိင္ျပဳလုပ္ေပးတာမ်ိဳး၊ Coca Colar ဆုိရင္ အေရာင္းဆုိင္ေတြမွာ ေရခဲေသတၱာ အခမဲ့ေပးတာမ်ိဳးေတြ၊ ဒါေတြဟာ CSR Marketing ျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္မွာ တကယ္တန္းက်ေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္အားလုံးဟာ Supplier နဲ႔ Customer ကသာ ေစ်းကြက္အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ဖန္တီးေပးျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ MESI ဟာ ျမိဳ႕ေပါင္း (၂၅-ျမိဳ႕) အထိ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ႏုိင္ခဲ့တာဟာလည္း CSR Marketing ပုံစံေတြ မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းရဲ႕ Marketing စရိတ္အားလုံးဟာ ေဖာက္သည္အတြက္ တခုခုအက်ိဳးရွိေစဖုိ႔ အျမဲစဥ္းစားျဖစ္ပါတယ္။ Pamphlet ကအစ ေၾကာ္ျငာမဟုတ္ပဲ Note Book မွတ္စုစာအုပ္ျပန္သုံးလုိ႔ရႏုိင္ေအာင္၊ တျခားသုံးမဲ့ Bill Board ေတြမွာ ကုန္က်စရိတ္သုံးမဲ့အစား ေဖာက္သည္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမဲ့ လက္ဆြဲအိပ္ေတြ၊ အကၤ်ီေတြ ျပန္လက္ေဆာင္ေပးတာမ်ိဳးေတြမွာ သုံးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္တည္ႏုိင္တာေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ေက်းဇူးျဖစ္တာမုိ႔ ေဖာက္သည္ေတြအတြက္ပဲ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳဖုိ႔ စဥ္းစားပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြမွ အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္လာတယ္ - လုပ္ငန္းေတြတုိးတက္လာတယ္ - ၀န္ထမ္းေတြအတြက္လစာျဖစ္လာတယ္ - စီးပြားေရးေအာင္ျမင္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမၻာေက်ာ္စာသားေတြျဖစ္တဲ့ No Customer = No Business ၊ Customer is No – 1, Customer First ဆုိတာျဖစ္လာတာမုိ႔ ေဖာက္သည္အေျချပဳေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေသာ CSR Marketing ပုံစံျဖင့္ ေရရွည္ခံစီးပြားေရးေဖာင္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။      

Corporate Social Responsibility (CSR) ဆုိရာမွာ ပညာရွင္ၾကီး John Elkington ရဲ႕အဆိုအရ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာႏုိင္တဲ့ ရႈေထာင့္ (၃) မ်ိဳးရွိပါတယ္။ (People - လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြက္) စဥ္းစားျခင္း၊ (Planet- လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြက္) ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း၊ (Profit - အက်ိဳးအျမတ္အတြက္) ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း ပဲျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါ Take ရယူမႈတမ်ိဳးတည္းနဲ႔ဆုိရင္ေတာ့ ေရတုိေအာင္ျမင္မႈကုိပဲရမွာျဖစ္ၿပီး၊ Give အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေပးတဲ့ စီးပြားေရးဆုိရင္ေတာ့ ေရရွည္မွာေအာင္ျမင္မွာအေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အက်ိဳးအျမတ္မယူပဲ ေရရွည္အျမဲေပးေနဖုိ႔ မည္သည့္စီးပြားေရးမွမျဖစ္ႏုိင္တာမုိ႔ Give နဲ႔ Take ကုိ မွ်ၿပီး အေပးအယူမွ်စြာ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး Give ဘက္သုိ႔အေျချပဳေသာ ေရရွည္ခံစီးပြားေရးကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ CSR ပုံစံျဖစ္ပါတယ္။

 

People – Planet – Profit စနစ္ကို တကယ္သာ အသုံးျပဳရင္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္မွာ ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အာမခံခ်က္ေပးခ်င္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေစတနာေတာ့ တကယ္ပါဖုိ႔လုိတာေပါ့ေနာ္၊ တကယ္ေတာ့ စီးပြားေရးေစတနာဟာလည္း အေရးၾကိးပါတယ္၊ ဥပမာ ဆရာ၀န္တဦး ေဆးပညာဘယ္ေလာက္ေတာ္ပါေစ၊ ေစတနာမပါရင္ေတာ့ လူနာတုိင္းက ထုိဆရာ၀န္ရဲ႕ ေဆး၀ါးခံယူမႈကုိ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မွာမဟုတ္ပါဘူး၊ ထုိ႔အတူပဲ စီးပြားေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံႏုိင္ပါေစ ေစ်းကြက္ေဖာ္ႏုိင္ေစ ေဖာက္သည္အေပၚ ေစတနာအျပည့္နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနမွသာ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီခံယူခ်က္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ လစဥ္မွာ Free Seminar ေတြလုပ္ေပးျဖစ္တယ္ ဒါဟာ People အတြက္ စဥ္းစားျခင္းပါ၊ ေရရွည္မွာ တႏုိင္ငံလုံး စီးပြားေရးစာေပေတြ အလြယ္တကူေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္းပါး ၂၀၀ ေက်ာ္ စုေပးထားၿပီး EntrepreneurSME.com ကုိ အခမဲ့ထူေထာင္ေပးထားသလုိ စီးပြားေရးလုိအပ္ခ်က္ Business Plan, MOU, Company SOP စတဲ့ Data ၃၀ ေက်ာ္ကုိလည္း အခမဲ့ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ထပ္မံစီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ခံယူတာေတာ့ CSR ဆုိတာ တရားေတာ္အရ အလွဴဒါနျဖစ္သလုိ၊ စီးပြားေရးတာ၀န္ေက်ပြန္မႈ မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ ေက်းဇူးရွိသူ ေဖာက္သည္အေပၚ မြန္ျမတ္ေသာျပန္လည္အက်ိဳးျပဳေပးမွာသာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ CSR 1.0 ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ယခုအေျခအေနမွာ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ရယ္၊ CSR 2.0 ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ ေစ်းကြက္အစီအစဥ္ေရးဆြဲကတည္းက ေဖာက္သည္အတြက္ ဘယ္လုိအက်ိဳးျပဳမယ္ဆုိတာကအစ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားဖုိ႔အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ယခင္ေခတ္က CSR Marketing ပုံစံဟာ သိပ္မလုိတာဟာ ေခတ္ျပိဳင္မဟုတ္တာေၾကာင့္ Buyer ၀ယ္လုိအားမ်ားၿပီး၊ Supplier ေရာင္းလုိသူနည္းတာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အျမတ္အစြန္းရဖုိ႔လြယ္ပါတယ္၊ ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ Competition Market ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ Buyer ၀ယ္လုိအားမ်ားလာသလုိ၊ ယခင္ထက္ Supplier ေရာင္းလုိသူလည္း ပုိမ်ားလာတာေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့ ေဖာက္သည္ေတြကုိ စိတ္ေက်နပ္ေအာင္၀န္ေဆာင္ျခင္း၊ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္္သာ ေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္မႈကုိ ေရရွည္ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။   

အားလုံးသုိ႔ အၾကံျပဳခ်င္တာေတာ့ လက္ရွိေခတ္ရဲ႕ ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈပုံစံဟာ ေျပာင္းလဲလာတာမုိ႔
ေဖာက္သည္ေတြကုိ CSR/ CSV ပုိမုိတန္ဖုိးထားဖုိ႔ လုိအပ္လာပါၿပီး၊ Marketing ပုံစံမ်ားမွာလည္း ေဖာက္သည္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ပတ္၀န္းက်င္အတြက္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္အက်ိဳးျပဳႏုိင္ေသာ ေၾကာ္ျငာပုံစံမ်ားျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ားအက်ိဳးျပဳမႈသုိ႔ ဦးစားေပးလွ်က္ Marketing Cost Effectiveness ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳေရးသားလွ်က္ပါ။ မိတ္ေဆြ လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာက္သည္မ်ား အားလုံး စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ပါေစ

ယခုလအတြက္ MESI ၏ CSR အစီအစဥ္မ်ား - ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ မေကြးျမိဳ႕၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕မ်ားတြင္ (အခမဲ့) ေဟာေျပာပြဲမ်ား စီစဥ္ေပးထားသလုိ၊ MESI Yangon ရုံးခ်ဳပ္မွာ HR Development (HRD) အခမဲ့ ပညာဒါနတန္းအား စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ESME Logo