One Minute Entrepreneur တစ္မိနစ္ စြန္႕ဦးတည္ထြင္လုပ္ငန္းရွင္

One Minute Entrepreneur တစ္မိနစ္ စြန္႕ဦးတည္ထြင္လုပ္ငန္းရွင္
Share this Post:

One Minute Entrepreneur တစ္မိနစ္ စြန္႕ဦးတည္ထြင္လုပ္ငန္းရွင္

သင္ၾကားရ၊ ဖတ္ရ သင္ယူခဲ့ရဖူးတဲ့ အသိပညာဗဟုသုတေတြကို မွတ္တမ္းေရးထားပါ။ အဲဒီမွတ္တမ္းထဲက ေကာင္းတဲ့၊ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကို စိစစ္ထုတ္ယူၿပီး “တစ္မိနစ္ သိျမင္နားလည္မႈ”အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမွတ္သားပါ။

ဘယ္သူမွန္တယ္ဆိုတာထက္ ဘယ္အရာကမွန္တယ္ဆိုတာ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

တျခားသူေတြ လိုအပ္ေနတာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရင္ သင့္ဘ၀မွာလိုအပ္ေနတာေတြကိုလည္း သင္ရလာပါလိမ့္မယ္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈနဲ႕ အခြင့္အလမ္းႀကံဳႀကိဳက္တဲ့ခါ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ရလာဒ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

သင္ ဘယ္သူေတြကို သိတယ္ဆိုတာက တကယ္အေရးမႀကီးဘူး။ သင့္ကုိ ဘယ္သူေတြသိသလဲ၊ သူတို႕က သင့္ကို ဘယ္လိုျမင္သလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေတြက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။

ကိုယ့္ရဲ႕ရႈံးနိမ့္မႈခံစားခ်က္က သင့္ကုိပိုမိုသင္ယူတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးၿပီး သင္ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္မႈ နယ္ပယ္ကို တိုုးတက္က်ယ္ျပန္႕လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆရာရဲ႕သင္ျပမႈ ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ တပည့္လုပ္သူကလည္း စိတ္အားထက္သန္မႈရွိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈကုိ မရရေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈရွိရမယ္။

ကိုယ္ပိုင္အလုပ္တစ္ခုကုိ ထူေထာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့အခ်ိန္ထိ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကုိ မစြန္႕လႊတ္ပါနဲ႕။

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ရည္မွန္းခ်က္ျမင့္မားမႈ သိပ္မရွိၾကပါဘူး။ သင္လုပ္ႏိုင္မယ္လို႕ မွန္းမထားတာထက္ ပိုၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွ  လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။

သင့္ကုမၸဏီ၊ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းကလူေတြကုိ ဂရုစိုုက္ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ သူတို႕ဟာ ကုမၸဏီအတြက္ အရာရာကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတို႕မရွိဘဲနဲ႕ သင့္ကုမၸဏီဟာ မရွိႏိုင္ပါဘူး။

အျမတ္အစြန္းဆိုတာ မိမိ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ႀကိဳးစားခ်င္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈနဲ႕ မိမိေဖာက္သည္ေတြကို ဂရုစိုက္မႈဆိုတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခုက ပူးေပါင္းဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့ ဂုဏ္ျပဳ ဆုေၾကးတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕စကားကုိ အာရံုစိုက္နားေထာင္ပါ။ သူတို႕ရဲ႕ အႀကံဥာဏ္သေဘာထားယူၿပီး ေဖာက္သည္ ေတြအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းေတြရေအာင္ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ပိုမိုတိုးတက္လာႏိုင္တယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္အျမင္ကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ “ဘဲ”ေတြလို က်င့္တတ္တဲ့ ကုမၸဏီ မျဖစ္ပါေစနဲ႕။ လင္းယုန္လို ပ်ံ၀ဲၿပီး ေဖာက္သည္ေတြကို အဆင့္ျမွင့္၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးပါ။

အလုပ္သမားေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မႈ ဆက္ဆံေရး (Partnership Relationship)ကိုပဲ လိုလားၿပီး အထက္အဆင့္ဆင့္အမိန္႕နဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံတာကုိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိၾကေတာ့ပါ။

ထိေရာက္တဲ့လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းစနစ္ဟာ လူေတြကိုအမွတ္ေပးၿပီး အဆင့္ခြဲဖို႕ထက္ေအာင္ျမင္ သူေတြျဖစ္ေအာင္ အကူအညီေပးျခင္းပဲျဖစ္တယ္။

အေကာင္းဆံုးစီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုတာ  ေန႕စဥ္လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္သင္ျပမႈေတြကိုလုပ္ၿပီး ကိုယ့္အလုပ္သမားေတြကို လုပ္ငန္းမွာအမွားမလုပ္မိေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သူတို႕မွားေနရင္လည္း လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းတို႕ျဖစ္တယ္။

ကုမၸဏီအေပၚခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးတဲ့အလုပ္သမားေတြနဲ႕ သစၥာရွိတဲ့ေဖာက္သည္ေတြဟာ သင္တို႕ကုမၸဏီရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးၾကလိမ့္မယ္။

စီးပြားေရးနဲ႕ မိသားစုက့ိစၥႏွစ္ခုရဲ႕ မွ်ေျခပ်က္ယြင္းတဲ့အခါမွာ ႏွစ္ခုလံုးမွာ က်ရံႈးပ်က္စီးမႈေတြ ႀကံဳရတတ္တယ္။ စြမ္းအားတစ္ခုကုိ အဆံုးအထိအသံုးျပဳခဲ့ရင္ သင့္ကုိဒုကၡေပးမယ့္ ျပႆနာေတြ ေပၚလာလိမ့္မယ္။

ကုမၸဏီအျမန္တိုးတက္ႀကီးထြားလာေအာင္ အဆင္အျခင္မဲ့ ဇြတ္အတင္းလုပ္တာထက္ ခိုင္မာတဲ့စီးပြားေရးပံုစံနဲ႕ ကုမၸဏီကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႕ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းက ပိုမိုသင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

ၿပီးျပည့္စံုေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ဘ၀ကုိ ရရွိဖို႕အတြက္သင့္ရဲ႕စည္းစိမ္၊ အခ်ိန္နဲ႕ ပညာေတြကို တျခားသူေတြကို ရက္ရက္ ေရာေရာ မွ်ေ၀ေပးပါ။ ေပးကမ္းျခင္းသည္ ရယူျခင္းထက္ ကိုယ့္အတြက္ေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ကုိ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

Writer - ရဲျမင့္ (စြန္႔ဦးတီထြင္)

---------------------------------------------------------------------------------
ယခု Website တြင္ အားလုံးအတြက္ အသုံး၀င္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားအား (အခမဲ့) စုစည္းေပးထားပါတယ္။
(1) ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ ေဆာင္းပါးအမ်ိဳးအစား (၂၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္
(2) လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကဒ္မ်ား၊
(3) ပညာရွင္မ်ား၏ နာမည္ၾကီးေသာ ေဟာေျပာမႈ ဗီဒီယုိမ်ား၊
(4) Job Opportunity အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊
(5) ပညာရွင္မ်ား၏ Presentation (အခမဲ့) Download မ်ား
(6) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အေမးအေျဖ Q&A မ်ား
(7) ျမန္မာ့စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တေနရာတည္းတြင္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၀ဘ္ဆုိဒ္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ လူၾကီးမင္းတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
အားလုံးအတြက္ ပုိမုိအက်ိဳးရွိေစဖုိ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား Like & Share >>> ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ျပန္လည္ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ Thanks you! ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ :)
စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (အခမဲ့) ၀ဘ္ဆုိဒ္
................................................................
ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း
Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)ESME Logo