သင္႔ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ပူေပါင္းျပီး လုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္ပါ။

သင္႔ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ပူေပါင္းျပီး လုပ္ငန္းကို တည္ေဆာက္ပါ။
Share this Post:

 •  စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ႔ေနရာမွာ ေခါင္းအကိုက္ရဆံုးက လုပ္ငန္းစတင္ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္တဲ႔ ေငြေၾကးတစ္ခုကို ရွာေဖြရတာပါ။ လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ႔ ေငြေၾကးပမာဏ တစ္ခုရဲ႕လားရာ (Source of Funding) ေတြအေနနဲ႔ မတည္ရင္းႏွီးေငြ (Equity), ေခ်းေငြ (Debt Financing), ဘဏ္ေခ်းေငြ (Bank Borrowing) တို႔နဲ႔စတင္ၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေမ႔ေလ်ာ႔ေနတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုက သင္႔ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ေငြေၾကး (Customer Cash) ေတြကိုလည္း သင္႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔ အသံုးခ်လို႔ရတယ္ဆိုတဲ႔တစ္ခ်က္ပါ။

 

 • ေခတ္သစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္တဲ႔ ေငြေၾကးေတြကို မူလလမ္းေၾကာင္းေတြျဖစ္တဲ႔ Equity, Debt, Bank Borrowing စတဲ႔ လမ္းေၾကာင္းေတြကေနမယူေတာ႔ပဲနဲ႔ ကိုယ္႔ေဖာက္သည္ေတြဆီကေနယူႏိုင္ဖို႔ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ေဖာက္လာက်တာေတြ႔ရတယ္။ Accounting Terms နဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Negative Working Capital ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကတာျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ားဆံုးသံုးၾကတဲ႔လမ္းစဥ္ေတြက လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ေတြက Equity ထည္႔၀င္ၾကရတယ္။ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္ေတြက မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ႔ ေျမ၊ အေဆာက္အအံုေတြကို ဘဏ္ေတြမွာ၊ မိမိနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းေတြဆီမွာ အေပါင္ခံ အတိုးေပးကာ ေငြေခ်းျပီး လုပ္ငန္းမတည္ေငြထည္႔၀င္ၾကတယ္။ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြက အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြလို Share ေတြထုတ္ေရာင္း၊ Debentures, Bonds ေတြထုတ္ ေရာင္းဖို႔ဆိုတာကလည္း လက္ေတြ႔မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။

 

 • ဒီေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ Source of Funding က တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြလို မ်ားမ်ားစားစားမရိွၾကဘူး။ လုပ္ငန္းတစ္ခုလည္ပတ္ဖို႔ဆိုတာကလည္း ေငြေၾကးအတိုင္းအတာတစ္ခု ထိေတာ႔ လိုမွာဆိုေတာ႔ လိုအပ္တဲ႔ ေငြေၾကးကို ဘယ္လိုရွာေဖြၾကမလဲဆိုတာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ေခါင္းကိုက္စရာတစ္ခုျဖစ္လာတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္ေတြအတြက္ ၀မရိွဘဲ ၀ိလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လမ္းေၾကာင္းအသစ္တစ္ခုေဖာက္လုပ္ရေတာ႔မွာျဖစ္တယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကေတာ႔ မိမိ ေဖာက္သည္ေတြဆီကေန ေငြေၾကးေတြနဲ႔ မိမိ လုပ္ငန္းကို လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ ဟိုတစ္ေလာကေခတ္စားေနတဲ႔ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားနဲ႔ မတည္ျပီးမွ လုပ္ႏိုင္တဲဲ႔ Japan ေလလံဆြဲတဲ႔ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားမလိုအပ္ပဲ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္လို႔ရမလဲ စဥ္းစားၾကည္႔ရေအာင္။ Internet ေပၚမွာ Virtual Market တစ္ခုတည္ေဆာက္မယ္။ ေဖာက္သည္ေတြကို Catalog ေတြ အလြယ္တစ္ကူၾကည္႔ႏိုင္ေအာင္စီစဥ္ထားမယ္။ ေဖာက္သည္ေတြက ၾကိဳက္လို႔ Japan ေလလံဆြဲေတာ႔မယ္ ဆိုရင္ Supplier ကိုေပးရမယ္႔ Deposit Amount ကို Customer ဆီက ၾကိဳတင္ေတာင္းခံျပီး Supplier ကိုေပးမယ္။ ေလလံေအာင္သြားရင္ ထပ္မံေပးသြင္းရမယ္႔ ပမာဏကို Customer ဆီက အရစ္က်ေတာင္းခံျပီး Supplier ဆီကို ေပးေခ်ျခင္းျဖင္႔ သင္႔လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမားမလိုအပ္ပဲ လည္ပတ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။

 

 • သင္႔ေဖာက္သည္ဆီက ေငြေၾကးကို သင္႔လုပ္ငန္းအတြက္ ရယူသံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းငါးသြယ္ရိွပါတယ္။
 • The Matchmaker Model
 • တစ္ခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုတစ္ခုလံုးကို ေရာင္းသူနဲ႔ ၀ယ္သူနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးတာျဖစ္တယ္။ ဒီဗ်ဴဟာက သင္႔လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ႔ မတည္ရင္းႏွီးေငြကို သိသိသာသာေလွ်ာ႔ခ်ေပးလိုက္တယ္။ သင္႔လုပ္ငန္းမွာ ကုန္ပစၥည္းလက္က်န္ မထားရိွဘူး။ Cost of Goods Sold ကို အဆံုးစြန္ဆံုးထိ ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္တယ္။ ဥပမာ Consignment Stores ေတြ၊ အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္တဲ႔ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တယ္။
 • Matchmaker Model က အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အေတာ္ေလးေခတ္စားလာတဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္တယ္။

 

 • The Deposit Model
 • အလုပ္တစ္ခုအပ္မယ္ဆိုရင္ Deposit Amount အရင္ေပးရတယ္။ ျပီးမွ အလုပ္စလုပ္တယ္။ ဒါဟာလည္း Customer ရဲ႕ေငြတစ္ခ်ိဳ႕ တစ္၀က္ကို ကုိယ္႔အိတ္ထဲအရင္ေရာက္ေအာင္လုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒီေငြတစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္နဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို အစပ်ိဳးႏိုင္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လုပ္ငန္းအပ္ႏွံစဥ္ထဲက စရံေငြၾကိဳေတာင္းထားလိုက္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သင္႔လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ေတြမွာလည္း ဒီနည္းဗ်ဴဟာကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားထားသင္႔တယ္။
 • The Subscription Model
 • ဒီ Model ကေတာ႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သံုးေနတဲ႔ Model တစ္ခုပါ။ မဂၢဇင္းေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြကို လေပးၾကိဳတင္ဖတ္ရႈေနပံုမ်ိဳးပါ။ Gym Club ေတြကလည္း လာကစားတဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြဆီကေန အသင္း၀င္ေၾကးကို တစ္လစာ၊ တစ္ႏွစ္စာ စသျဖင္႔ အရင္ေကာက္ခံတယ္။ အဲ႔ဒီ႔က ရတဲ႔ေငြေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို တိုးခ်ဲ႕ၾကတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိလုပ္ငန္းမွာ ဒီနည္းလမ္းမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးထားသင္႔တယ္။ ဒီနည္းလမ္းက ကိုယ္႔လုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္တဲ႔ Capital အရင္းအႏွီးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ တဲ႔အျပင္ မိမိရဲ႕ Sale Volume ကိုလည္းအနီးစပ္ဆံုးၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း၊ မိမိ Demand ထက္ အေျမာက္အမ်ားပိုထုတ္လုပ္ေနစရာမလိုျခင္း၊ စသျဖင္႔ အက်ိဳးေက်းဇူးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေပးစြမ္းႏိုင္တဲ႔ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္။
 • The Standardize – and – Resell Model
 • IT နည္းပညာကုမၸဏီေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီနည္းလမ္းကိုအသံုးခ်ၾကတယ္။ အထူးသျဖင္႔ Software ကုမၸဏီေတြေပါ႔။ Microsoft က Microsoft Office ကို လူတိုင္းနဲ႔ သင္႔ေတာ္ေအာင္ တစ္ၾကိမ္ပဲဖန္တီးလိုက္ရတယ္။ ဒီ Product တစ္ခုကိုပဲ လူအမ်ားကိုထပ္ခါထပ္ခါ ေရာင္းခ်တယ္။ ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ကို ခြဲေ၀မွ်ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ လုပ္ငန္းအသစ္အစပ်ိဳးေတာ႔မယ္႔ လုပ္ငန္းရွင္သစ္ေတြအေနနဲ႔ မိမိ Product ကို လူအမ်ားစုနဲ႔ သင္႔ေတာ္ေအာင္ Standard တစ္ခုဖန္တီးျပီး လူအမ်ားစု ၀ယ္ယူသံုးစြဲႏိုင္တဲ့ Product တစ္မ်ိဳးေတာ့ ထုတ္ထားသင့္တယ္။
 • The Scarcity Model
 • တစ္ခ်ိဳ႕ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ရဲ႕ Product ကို ေဖာက္သည္ေတြအေနနဲ႔ အလုအယက္၀ယ္ခ်င္လာေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္တဲ႔အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို အနည္းအက်ဥ္းပဲထုတ္လုပ္တယ္။ ကုန္ပစၥည္းအမွာစာေတြ၊ ၾကိဳတင္ေငြေတြလက္ခံျပီး ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ၀ယ္ခ်င္စိတ္ကို ေစ႔ေစာ္ေပးတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြအေနနဲ႔ ဒီ Product ကိုမွ တစ္ျခားသူေတြထက္ ဦးေအာင္ မကိုင္လုိက္ရရင္ မေနႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနဖို႔ကလည္း မိမိ Product က ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။
 • အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းေတြနဲ႕ ကိုယ္႔ေဖာက္သည္ရဲ႕ ေငြေတြကို ကိုယ္႔လုပ္ငန္းထဲ အလွ်င္အျမန္၀င္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔၊ မတည္ရင္းႏီွးေငြ အနည္းငယ္ထည္႔၀င္ျပီး မိမိေဖာက္သည္ဆီက ေငြေတြနဲ႔ မိမိလုပ္ငန္းကို တိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ဖို႔ ဆိုတာကေတာ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းပါပဲ။ အထက္ပါနည္းလမ္းေတြက စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္တဲ႔ ေငြေၾကးတစ္ခုကို အတိုးႏႈန္းမပါ၊ အေပါင္မလိုပဲ ျပင္ပကေနရႏိုင္တဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။

သီလထည္၀ါ

12/PaZaTa(N)029735

………………………………………………………………………

ယခု Website တြင္ အားလုံးအတြက္ အသုံး၀င္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားအား (အခမဲ့) စုစည္းေပးထားပါတယ္။

 

(1) ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ ေဆာင္းပါးအမ်ိဳးအစား (၂၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္

(2) လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကဒ္မ်ား၊

(3) ပညာရွင္မ်ား၏ နာမည္ၾကီးေသာ ေဟာေျပာမႈ ဗီဒီယုိမ်ား၊

(4) Job Opportunity အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

(5) ပညာရွင္မ်ား၏ Presentation (အခမဲ့) Download မ်ား

(6) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အေမးအေျဖ Q&A မ်ား

(7) ျမန္မာ့စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တေနရာတည္းတြင္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၀ဘ္ဆုိဒ္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ လူၾကီးမင္းတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

အားလုံးအတြက္ ပုိမုိအက်ိဳးရွိေစဖုိ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား Like & Share >>> ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ျပန္လည္ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ Thanks you! ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ :)

 

စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (အခမဲ့) ၀ဘ္ဆုိဒ္

www.EntrepreneurSME.com (eSMEmm.com)

................................................................

ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

 ESME Logo