စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား မျဖစ္အေနသိထားသင့္တဲ့ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား

စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ား မျဖစ္အေနသိထားသင့္တဲ့ ဘ႑ာေရးအခ်က္အလက္မ်ား
Share this Post:

ကမၻာေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းကေျပာတဲ့ ဘာေၾကာင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စာရင္းအခ်က္အလက္ေတြ သိရိွဖို႔လိုအပ္တာလဲဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

လူအမ်ားစုက  စာရင္းအင္းပညာေတြနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္ေတြဟာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားေပးတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာသာ သင္ေလ့ရိွတဲ့ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ ပညာရပ္ ေတြျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၾကတယ္။ စြန္႔ဦးရွင္ေတြအမ်ားစုက မိမိမွာ သူမ်ားထက္သာလြန္တဲ့ အေတြးအေခၚေကာင္းေတြရိွတယ္၊ အၾကံအစည္ေတြပိုင္ဆိုင္ထားတယ္၊ မိမိလုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ မွာ ကၽြမ္းက်င္တယ္၊ ဒီေတာ့ မိမိနဲ႔မဆိုင္တဲ့ ဘ႑ာေရးပညာရပ္ေတြကို မိမိအေနနဲ႔ သိထားဖို႔မလိုအပ္ဘူး။

ဒါေတြက စာရင္းကိုင္ေတြလုပ္ရမယ့္ အလုပ္၊ မိမိနဲ႔ လားလားမွ မသက္ဆိုင္ဆိုၿပီး ဘ႑ာေရး အေျခခံေတြကို လ်စ္လ်ဴ ရႈထားတတ္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း ငယ္ငယ္ကတည္းက မိမိ ရတဲ့ မုန္ဖိုးနဲ႔ မိမိဘာသာ ေလာက္ငေအာင္သံုးစြဲႏိုင္တယ္၊ မေလာက္ရင္ဘယ္လိုရွာၾကံရမလဲ၊ ဘာေတြေခြ်တာရမလဲ သိတယ္။ လူဆိုတာ ငယ္ငယ္ေလးထဲက ပိုက္ဆံနဲ႔ အကၽြမ္းတစ္၀င္ရိွတယ္။ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုင္ႏိုင္တယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။

 

ဒါေပမယ့္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ဆိုတာ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ငန္းေလးကေန၊ တစ္ျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာမွာ ျဖစ္တယ္။ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေလးမွာတင္ ရပ္ေနမွာမဟုတ္ဘူး။ လုပ္ငန္းေတြ ႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမွ် ေငြေရးေၾကးေရး ပညာရပ္ေတြျဖစ္တဲ့ စာရင္းပညာရပ္၊ ဘ႑ာေရး ပညာရပ္ေတြကို အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို ေလ့လာထားသင့္တယ္။

ကမၻာေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းရဲ႕ စစ္တမ္းေကာက္ခ်က္ေတြအရ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း (၃) ခ်က္ေၾကာင့္ စာရင္းပညာရပ္ေတြကို မိမိလုပ္ငန္းမွာ အသံုးျပဳရမယ့္ ကိရိယာတစ္ခု အေနနဲ႔ သိထားဖို႔ လိုတယ္လို႔ဆိုတယ္။

 

၁။ Making the Prediction (အနာဂတ္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ဖို႔)

စစ္မွန္တဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ထုတ္ကုန္ေတြကို တည္ေဆာက္တာမဟုတ္ဘူး၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္တာျဖစ္တယ္။ အနာဂတ္မွာျဖစ္တည္လာမယ့္ လုပ္ငန္းရဲ႕ အေနအထားတစ္ခုကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ရမယ္။ ဘယ္လိုခန္႔မွန္းႏိုင္ရမလဲဆိုေတာ့

၁။ အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မယ့္ ၀င္ေငြ

၂။ အနာဂတ္မွာ ကုန္က်မယ့္ အသံုးစရိတ္

၃။ အနာဂတ္မွာ ႀကီးထြားလာမယ့္ ၀ယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ႔ ပံုေသပိုင္ပစၥည္း (စက္၊ ပစၥည္း၊ ကိရိယာ) လုိအပ္ခ်က္

စတဲ့အခ်က္ ၃ခ်က္ကို ခန္႔မွန္းထားႏိုင္ရမယ္။

 

၂။ Making the Commitments (လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ကို အပိုအလိုမရိွ ျပည့္မွီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔)

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ျပည့္မွီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆိုတာ အနာဂတ္မွာ ႀကီးထြားလာမယ့္ ၀ယ္လိုအားေတြကို ျပည့္မွီေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမယ္၊ (စက္၊ ယာဥ္၊ ယႏၱရား) ေတြမွာ ရင္းႏွီးၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရံုနဲ႔ မိမိအေနနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းအတြက္ ျပည့္မွီေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီလို႔ ဆိုလို႔မရေသးပါဘူး။

လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ (အခ်ိန္၊ ေငြေၾကး၊ စြမ္းအင္းနဲ႔ နည္းလမ္း) ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုစတင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္။

၁။ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမယ္။

၂။ မိမိလုပ္ငန္းဟာ မျဖစ္မေနကုန္က်ခံရမယ့္ ပံုေသကုန္က် စရိတ္ေတြကို က်ခံႏိုင္ရမယ္။

၃။ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ဖို႔ ေခ်းေငြေတြရယူႏိုင္ရမယ္။

၄။ မိမိလုပ္ငန္းရဲ႕ ေငြသားလည္ပတ္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရမယ္။

ဒီေနရာမွာ တန္ဖိုးတြက္ စာရင္းပညာရပ္ဟာ စြန္႔ဦးရွင္ေတြအတြက္ အထက္ပါ ၄ခ်က္ ကို လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ကူညီေပးပါလိမ့္မယ္။ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ တိုးျမွင္လာတဲ့ ေရာင္းအားေပၚ ေျပာင္းလဲေနတဲ႔ ကုန္က်စရိတ္ေတြ၊ ေငြသားစီဆင္းမႈေတြကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔လိုပါမယ္။

ဒါမွလည္း အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီး ခ်မွတ္မွ ရမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဥပမာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရမလဲ၊ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႔ဖို႔ေရာ  ေခ်းေငြေတြကို ဘယ္အခ်ိန္ယူသင့္သလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ စက္ပစၥည္းအသစ္ေတြကို ၀ယ္ယူျပီး ထပ္မံရင္းႏွီးရေတာ့မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားဆီက ငွားသံုးမလား၊ မိမိမွာ ေငြေၾကးခိုင္မာမႈ သိပ္မရိွေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာ လုပ္ငန္းေတြအလြန္အမင္းတိုးခ်ဲ႕မိၿပီး မိမိႀကိဳးစားလုပ္သမွ်ဟာ အတိုးေခ်းသူေတြ အတြက္ပဲျဖစ္ေနမလား၊ ကိုယ့္အတြက္ အျမတ္သိပ္မက်န္တဲ႔ မလိုလားအပ္ဘဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ အလြန္အမင္းလုပ္ေနသလိုမ်ား ျဖစ္ေနမလား စတဲ႔ အခ်က္ေတြကို ပိုမိုမွန္ကန္စြာခ်မွတ္လာႏိုင္ပါမည္။

 

၃။ Making the Progress. တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို သိရိွေနပါေစ။

ဒါဟာ အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္ျဖစ္တယ္။ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိလုပ္ငန္းဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခားတိုးတက္လာတယ္ လို႔ထင္ၾကတယ္။ ဒီတိုးတက္လာမႈဟာ ေငြေၾကးအားျဖင့္ တိုင္းတာထားခ်က္မရိွရင္ ဒါဟာ မေသခ်ာတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ ေတြအေပၚ အေျခခံၿပီးျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အျမတ္၊ အရံႈးေတြဟာ လုပ္ငန္းတစ္ကယ္ေအာင္ျမင္ေနသလား၊ မေအာင္ျမင္ ဘူးလားဆိုတာကို အတိအက်ေဖာ္ျပေနပါတယ္။

ကိန္းဂဏန္းေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွာ မလိမ္တတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ မန္ေနဂ်ာက ဘယ္ေလာက္ပဲ အေျပာေတြေကာင္းေနပါေစ လက္ေတြ႔ဆန္တဲ႔ ကိန္းဂဏန္းေတြ မပါသ၍ ဒါေတြဟာ စိတ္ကူးယဥ္သာသာပဲျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိန္းဂဏန္းေတြကေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ေနသလား၊ အမွန္တစ္ကယ္လားဆိုတာ ေထာက္ျပေနပါတယ္။

လုပ္ငန္းဟာ မိမိေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ေအာင္ျမင္မႈရိွလားမရိွလားဆိုတာကိုလည္း ဒီကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ပဲ တိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏန္းေတြရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ျပီး မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြကို အခ်ိန္မွီခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။

 

ဒီအထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို မိမိအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေနရံုနဲ႔ မျဖစ္ဘူး၊ စာရင္းပညာကိုေတာ့ အေျခခံ ေလ့လာထားဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ Forbes မဂၢဇင္းရဲ႕ စစ္တမ္းေတြက ေထာက္ျပေနတယ္၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္သမားေတြ ကိန္းဂဏန္းေတြေပၚအေျခခံၿပီး မွန္ကန္တဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ႀကီးထြားလာပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

စာေရးသူ - မ်ိဳးဟိန္း (Myanmar Enterprise Solution)

………………………………………………………………………

ယခု Website တြင္ အားလုံးအတြက္ အသုံး၀င္ႏုိင္မည့္ အခ်က္မ်ားအား (အခမဲ့) စုစည္းေပးထားပါတယ္။

 

(1) ပညာရွင္မ်ားစြာ၏ ေဆာင္းပါးအမ်ိဳးအစား (၂၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္

(2) လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း (၄၀၀) ခန္႔၏ ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာကဒ္မ်ား၊

(3) ပညာရွင္မ်ား၏ နာမည္ၾကီးေသာ ေဟာေျပာမႈ ဗီဒီယုိမ်ား၊

(4) Job Opportunity အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊

(5) ပညာရွင္မ်ား၏ Presentation (အခမဲ့) Download မ်ား

(6) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြက္ အေမးအေျဖ Q&A မ်ား

(7) ျမန္မာ့စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တေနရာတည္းတြင္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားေသာ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၀ဘ္ဆုိဒ္ တစ္ခုျဖစ္လုိ႔ လူၾကီးမင္းတုိ႔အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

အားလုံးအတြက္ ပုိမုိအက်ိဳးရွိေစဖုိ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအား Like & Share >>> ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးျခင္းျဖင့္ လူမႈအက်ိဳးျပဳ ျပန္လည္ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ Thanks you! ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ :)

 

စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ (အခမဲ့) ၀ဘ္ဆုိဒ္

www.EntrepreneurSME.com (eSMEmm.com)

................................................................

ျမန္မာ့စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားေရးသင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

 ESME Logo