7-Tips Guide for Entrepreneurs (စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္သိေကာင္းစရာမ်ား)

7-Tips Guide for Entrepreneurs  (စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္သိေကာင္းစရာမ်ား)
Share this Post:

7-Tips Guide for Entrepreneurs  (စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္သိေကာင္းစရာမ်ား) ယေန႕ေခတ္ စြန့္ဦးတီထြင္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ရာ လို အပ္ မည့္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ ကို EntrepreneurSme.com မွ စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

  1. (စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပျခင္း)

You will fail. That is part of the game. Your failures are most likely to lead to success if you get involved with something you believe in. Starting a business just for its own sake will leave you directionless, burned out and ultimately, back where you started. Choose an interest that you can be passionate about. Marrying charity to traditional business models may be a great way to combine the things you – and potential consumers – care most about.

က်ရႈံးမႈဆိုတာရွိလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ကစားပြဲရဲ႕တစ္စိတ္တပိုင္းဘဲ။ မင္းလိုခ်င္တာ မင္းရကို ရမည္လို႔ ယုံၾကည္ထားလွ်င္ က်ရႈံးမႈတိုင္းက ေအာင္ျမင္မႈဆီေခၚေဆာင္သြားေလ့ရွိတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္အလုိ႔ငွာ လုပ္ငန္းစစလုပ္ကိုင္ျပီးေနာက္ ရဲ၀ံ့စြာျဖင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ မင္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မရွိမဲ့မႈေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မယ္။ မင္းစိတ္ထဲက ဆႏၵအရွိဆုံးအရာကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။ အစဥ္အလာအရ လုပ္ငန္းတူ စီးပြားေရးျခင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ အလားအလာရွိစားသုံးသူတို႕ကို အေကာင္းဆုံးဂရုစိုက္ျဖင္းတို႔သည္ မင္းအတြက္အေကာင္းဆုံး ေအာင္ျမင္ေအာင္ျမင္ျခင္းနည္းလမ္းျဖစ္သည္။

  1. Define your market. ( ေစ်းကြက္ကိုေဖာ္ေဆာင္ပါ)

You’ve heard this before. It’s one of the most common mistakes that entrepreneurs make. Go with something that makes sense for your scope. If you’re a small startup and still a student, staying local or targeting fellow students might be the best direction. The Internet gives us almost infinite reach, but it’s vital to narrow your market down to what is realistic, and stick with those who have a reason to be interested.

သင္ဒီအေၾကာင္း ၾကားဖူးျပီးသားပါ။ ဒါဟာ စြန္႕ဦးတီထြင္သူေတြလုပ္ေလ့ရွိတဲ့ အမွားေတြထဲက အၾကီးဆုံးအမွားတစ္ခုျဖစ္တယ္။ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ တစ္စုံတစ္ခုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းသြားပါ။ သင္ေက်ာင္းသားဘ၀တည္းက အေသးစားလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ခဲ့လွ်င္ ေဒသတြင္း ေက်ာင္းသားေတြကို ဦးတည္ခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္မႈသည္သာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ အင္တာနက္က ကြ်န္ေတာ္တို႕အတြက္ အတိုင္းအစမရွိ ေက်နပ္မႈေပးတယ္ သို႕ေသာ္ ဒါက မင္းရဲ႕ လက္ေတြ႕က်က် ေစ်းကြက္ေလ့လာမႈထက္ပို က်ဥ္းေျမာင္းတယ္။ လက္ေတြ႕ ေလ့လာမွသာ စိတ္၀င္စားေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေစမွာ ျဖစ္တယ္။

  1. Price point. ( ေစ်းႏႈန္းသက္မွတ္ခ်က္)

Risk taking is important in any new business venture, provided that it is sensible. Consider providing your product or service at the most basic level possible (also called minimum viable product). A small investment up front can hook new customers/donations before risking more money. Your target defines the ideal price. Survey your defined market and adjust accordingly. You can always reevaluate your prices as you grow.

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသစ္ထူေထာင္ရန္ အေရးၾကီးေသာအရာမွာ စြန္႕စြန္႔စားစား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။ မင္းရဲ႕ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဟာ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ အေျခခံက စ၍ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ စဥ္းစားပါ ( အနိမ့္ဆုံးအလားအလာထုတ္ကုန္)။ ေငြအမ်ားၾကီးျဖင့္ မစြန္႔စားႏိုင္ေပမဲ့ ေငြအရင္းအႏွီးေသးေသးေလးကလည္း မ်ားျပားေသာ ၀ယ္ယူသူအသစ္မ်ား ႏွင့္ ထည့္၀င္ပူေပါင္းမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။ သင္ရဲကစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္က ေငြျဖစ္တယ္။ ေငြေၾကးဟာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အရာေတြကို ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္။ သင္ကြ်မ္းက်င္လာသည္ႏွင့္အမွ် သင္အျမဲေငြေၾကးႏႈန္းေတြကို ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ႏိုင္တယ္။

  1. Be honest. (ရိုးသားပါ)

This advice applies to yourself, your employees and your customers. Be honest about what you can commit to your business. It doesn’t do any good to over-extend yourself when in truth; you don’t have the cash or the hours to commit to a project. Be honest about what your partners can expect from, and what you expect in return. And be honest with clients. At PilmerPR, our #1 rule is “First be good, then talk about it. ”

ဒီအခ်က္က (စားသုံးသူ ႏွင့္ ၀န္ထမ္း) သင္အေပၚမူတည္တယ္။ မင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းကို မင္းအပ္ႏွံတဲ့အခါ ရုိးသားပါ။ မင္းကိုယ္တိုင္ မွန္တာမလုပ္ရင္ ေကာင္းတာလည္း ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မင္းမွာ အခ်ိန္ေရာ ေငြေရာ မရွိရင္ စီမံကိန္းလုပ္လို႔မရဘူး။ မင္းအဖြဲ႕၀င္ေတြထားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႏွင့္ ဘာေတြျပန္ရမလဲ ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ ရိုးသားပါ။ ေဖာက္သည္မ်ားအေပၚမွာလည္းရိုးသားပါ။ “ပထမေကာင္းဆုံး ေကာင္းမြန္ျပီး ဒီအေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေျပာျပရမယ္။”

  1. Utilize, but don’t over-use, social media.

အသုံးျပဳျခင္း သို႕ေသာ္ လိုတာထက္မပိုပါေစႏွင့္ (လူမႈဆက္ဆံေရး) Young people are always eager to jump online, and that’s not a bad thing. But it is important to think carefully before plastering marketing materials on the Internet. Social media is obviously a powerful tool.

Focusing it on your business can get word out quickly and cheaply. That said, be careful not to put all of your eggs in the online basket. Experiment and measure results, then constantly evaluate and decide what is working, and what you are wasting resources on.

ငယ္ရြယ္သူေတြဟာ အျမဲလိုလို အြန္လိုင္း သုံးတတ္ၾကျပီး ဒါဟာ ဆိုးတဲ့အရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္…။ သို႕ေသာ္ အင္တာနက္ေပၚက ေစ်းကြက္ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ပစၥည္းမ်ား ၊ plastering ကို ဂရုတစိုက္စဥ္းစားရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ လႈမႈဆက္ဆံရးသည္ သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္လွေသာ စြမ္းအားရွိ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းကို အာရုံစိုက္ထားမွသာ စကားလုံးမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထြက္လာျပီး သက္သက္သာသာျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည္။ မင္းေရာင္းရမဲ့ ၾကက္ဥအားလုံး အြန္လိုင္းေစ်းကြက္မွာ ေရာင္းဖိုမလိုဘူး။

  1. Don’t forget PR. (စာနယ္ဇင္းဆက္ဆံေရး)

Traditional and online press relations can yield coverage that has longer shelf life and costs less than advertising. Think about what makes your product new, interesting, and relevant. Then, talk to the media about it. You might get great reviews, mentions on blogs, or even appear on news segments. Many media outlets have sections dedicated to people in the community doing outstanding things. Even an article in your campus newspaper can be a valuable source of publicity.

ဓေလ့ရိုးရာႏွင့္ အြန္လုိ္င္းစာနယ္ဇင္း ဆက္ဆံေရး သည္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းမရွိဘဲ ပိုမို လႊမ္းျခဳံလာျပီး ေၾကာ္ျငာျခင္းထက္ပိုမို စရိတ္သက္သာတယ္။ မင္းရဲ႕ထုတ္ကုန္အသစ္ ထုတ္တဲ့အခါ စိတ္၀င္စားသူႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသူမ်ား အေၾကာင္းေတြးပါ။ တို႕ေနာက္ မီဒီယာေတြကို ေျပာျပပါ။ မင္းရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို က်ိန္းေသ ဆန္းစစ္ၾကမယ္ ၊ စာမ်က္ႏွာေတြမွာ ေဖာ္ျပၾကမယ္ (သို႕) သတင္းမွာ အပိုင္းတစ္ခုအေနနဲ႕ ပါ၀င္လာမည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ မီဒီယာမ်ားက အဖြဲ႕ခြဲမ်ားထားရွိျပီး ကြ်မ္းက်င္ေသာလူမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းတြင္း သတင္းတိက်စြာ ရႏိုင္ရန္အတြက္ နစ္ျမဳပ္ထားၾကသည္။ မင္းကိုယ္ပိုင္သတင္းစာထဲက ေဆာင္းပါးတစ္ခုဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တန္ဖိုးရွိ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္တယ္။

7.Look for mentors. ( လမ္းညႊန္ရွာေဖြပါ ) The beginning of any venture can be exhilarating, frustrating, liberating and terrifying all at once. Remember, although younger generations can be more tech-savvy than those who have been in business for years, there are still basic principles that are refined by experience. Many communities offer networking opportunities for entrepreneurs young and old.

Take advantage of this, and you may be surprised at the wealth of knowledge your colleagues have to offer. These tips won’t earn you certain success, but every bit of knowledge you can gather before you begin your entrepreneurial career can help you avoid serious mistakes.

မည္သည့္စြန္႔စားမႈမဆို အစပိုင္းမွာ အံ့ၾသေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊ စိတ္ပ်က္ျခင္း ၊ လြတ္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႕ျခင္းမ်ိဳးကို တစ္ၾကိမ္ေတာ့ ၾကဳံဘူးၾကမွာပါ။ အစဥ္အဆက္ ငယ္ရြယ္ေသာ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္ၾကာေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဒါဟာ အေတြ႕အၾကဳံၾကီးရင့္ေသာသူမ်ား၏ ေအာက္ေျခအဆင့္ ၾကိဳးစားမႈသာသာဘဲျဖစ္သည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ လူငယ္လူၾကီးေတြအတြက္ စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႕ အခြင့္ အလမ္းမ်ားစြာရွိေေနပါတယ္။

အားသာခ်က္ကို ယူျပီး မင္းရဲ႕ ၾကီးမားေမွ်ာ္ျမင္ညဏ္ျဖင့္ မင္းရဲ႕ အေပါင္းအသင္းေတြကို အံ့ၾသေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ သင့္ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ ေငြေၾကးေတာ႔မဟုတ္ဘူး။ အသိပညာနည္းနည္းခ်င္းဒီစုေဆာင္းတာဟာ မင္းစတင္မဲ့ စြန္႕ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမွာ ၾကဳံေတြ႔လာရမဲ့ ဆုိးဆိုးရြားရြားေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႕ ကူညီေပးလိမ့္မယ္။ KLLK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo