ကုေဋၾကြယ္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေစရန္ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း။

ကုေဋၾကြယ္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေစရန္ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း။
Share this Post:

ကုေဋၾကြယ္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေစရန္ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ ျဖစ္တယ္ေအာင္ျမင္မႈကိုအျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြေလ့လာထားသင့္ပါတယ္

(၁)ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ႔ရည္မွန္းခ်က္ရွိရမယ္

(၂)ရည္မွန္းခ်က္ကို အေသးစိတ္ခ်ေရးႏိုင္ရမယ္

(၃)လံုေလာက္ေသာ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရွိရမယ္။

(၄) ကာယ၊ဥာဏ၊ခြန္အားဗလရွိသမွ်ကိုိ အကုန္ေပါင္းစပ္ျပီး ၾကီးမားေသာ အသက္စြမ္းအားနဲ႔အာဏာကုန္လႈပ္ရွားႏိုင္ရမယ္။ ကိုယ္ရဲ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ အေတာ္ဆံုးေနရာကို ေရာက္ႏိုင္ျပီဆိုရင္ စည္းစိမ္းဥစၥာနဲ႔ ဂုဏ္ပကာသနက သင္႔ဆီကို ေရစီးေၾကာင္းလိုမ်ိဳး ၀င္ေရာက္လာလိမ္႔မယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်မွတ္လိုက္တာနဲ႔ ေအာင္ျမင္သြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းကို အနည္းဆံုး တစ္ပတ္စာ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ကို ခ်မွတ္ပါ။

ရည္မွန္းခ်က္ရွိရင္ အစီအစဥ္ခ်ေရးဖို႕လြယ္ကူလိမ္႔မယ္။ အစီအစဥ္ရွိရင္ အေျဖရလဒ္တစ္ခုခု ထြက္လာလိမ္႔မယ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို ခမ္းခမ္းနားနားထားပါ။ အစီအစဥ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေစပါ။ အေရးအၾကီးဆံုး ရည္မွန္းခ်က္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေနဖို႕ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္က ဘာေၾကာင္႔ မေအာင္ျမင္ေသးတာလဲ အျမဲတမ္း ဆန္းစစ္သံုးသပ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ရည္မွန္းခ်က္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္ရင္

(၁)       အာရံုစူးစိုက္မႈ (၁၀၀%) အျပည့္ရွိေနရမယ္။

(၂)       အၾကိမ္ၾကိမ္ မေအာင္ျမင္မခ်င္း ၾကိဳးစားႏုိင္ရမယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို ကိုယ္တိုင္ထြက္လုပ္တာက ထိေရာက္မႈအရွိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ လူမွန္၊ ေနရာမွန္၊ အခ်ိန္မွန္ကန္ေအာင္ ထားတတ္ဖို႕ အထူးနားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္။ တစ္ခုတည္းေသာအာရံု၏ နိယာမစြမ္းအားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင္႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ မွန္ကန္ေအာင္ စိတ္ထားက မွ်မွ်တတရွိတဲ႔ ဘ၀ကို ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳလိမ္႔မယ္။ ငါးမွ်ားရင္ ငါးအၾကီးၾကီးကို မွ်ားပါ။

ေငြရွင္ရင္ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြရဲ႕ ေငြကို ရွာတတ္ေအာင္ သင္ယူပါ။ အစီအစဥ္ကို ခ်ေရးတာက ေအာင္ျမင္မႈကို ပိုထိေရာက္ေစပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ ေရတိုစီမံကိန္း    (၆ လ မွ ၁ ႏွစ္) ဒါမွမဟုတ္ (၁ ႏွစ္ မွ ၃ ႏွစ္) ေရရွည္စီမံကိန္း  (၃ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္) အနည္းဆံုး ရွိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္ရင္ မိမိကိုုယ္ကို အရင္ဆန္းစစ္ပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျမင္႔ျမင္႔ထားပါ။ ေပါ႔ျပက္ျပက္ မျပဳအမူ လံုး၀ လက္မခံပါႏွင္႔။ လုပ္ငန္းအေျဖရလဒ္နဲ႔ စကားေျပာႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။ စီးပြားေရးလာကမွာ အေျဖရလဒ္ထြက္သူမ်ားသာ စကားေျပာခြင္႔ရွိၾကတယ္။ ကုေဋၾကြယ္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ေစရန္ဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္း စာအုပ္ မွ အယ္ဒီတာ အဖြဲ့မွ ျပန္လည္တင္ျပအပ္ပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo