မန္ေနဂ်ာညံ့ဖ်င္းမႈ ၉-ခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအလုပ္ထြက္

မန္ေနဂ်ာညံ့ဖ်င္းမႈ ၉-ခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအလုပ္ထြက္
Share this Post:

"မန္ေနဂ်ာညံ့ဖ်င္းမႈ ၉-ခ်က္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအလုပ္ထြက္"

ယေန႔ဝန္ထမ္းေလာကရဲ႕ ၿငီးျငဴသံက ေတာ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝန္ထမ္းရွားပါး ျခင္းပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ကိုယ့္သတ္မွတ္ ခ်က္စံရဲ႕ တစ္ဝက္ပါပါေစ ခန္႔မယ္။ လုပ္ ရင္းနဲ႔ သင္ေပးမယ္ဆိုတဲ့နည္းလမ္းႏွင့္ သြားေနၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕ကစီမံခန္႔ခြဲမႈအ ဆင့္တစ္ခုလုပ္တတ္၊ ဦးေဆာင္တတ္ေနၿပီ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကိုေျပာျပလိုက္ရင္ လုပ္ တတ္မွာပဲဆိုတဲ့ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြႏွင့္ အ လုပ္ခန္႔ခဲ့ရတာပါ။ Company အသစ္ေတြ ကေတာ့ သူတို႔လုပ္ခ်င္တာနဲ႔ကိုက္ညီ ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္း ရွိတယ္။ မိမိအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ကိုက္ညီႏိုင္ တယ္ဆိုၿပီး အလုပ္ခန္႔ခဲ့ၾကပါတယ္။

ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဆီမွာသာမက အျခားကမၻာေတြ မွာလည္း ေဘာ့စ္ဆိုးဆိုးေတြရွိတယ္ဆို တာကို Travis Bradberry ေဆာင္းပါးဖတ္ ၾကည့္မွ အတူတူေတြပါလားလို႔ ခံစားမိပါ တယ္။ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြထြက္လြန္းလို႔ မန္ေနဂ်ာေတြ အၿမဲတမ္းညည္းညဴမႈေတြ သင္မၾကာခဏၾကားေနရသည္မွာ အ ေတာ္ေလးမယုံႏိုင္စရာျဖစ္ေနမွာပါ။ သူတို႔ တကယ္ကိုတစ္ခုခုေၾကာင့္ ၿငီးျငဴရျခင္းအ ေၾကာင္းကေတာ့ အရာမဟုတ္တဲ့ ကုန္က် စရိတ္အေသးအဖြဲ႕ကိစၥ၊ ျငင္းခုံျခင္းကိစၥ ေတြျဖစ္လာေလ လူေကာင္းေတြ ထြက္ၾက ေလပါပဲ။

ေန႔တဓူ၀မန္ေနဂ်ာေတြဟာ အလုပ္ ထြက္တဲ့အေၾကာင္းေတြကိုပဲ အေရးလုပ္ အျပစ္တင္ေနၿပီး ေျဖရွင္းရမည့္ျပႆနာ ကိုလစ္လႉ႐ႈထားျခင္းပါပဲ။ လူေတြဟာ လုပ္ငန္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ မန္ေနဂ်ာေတြ ေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္တာပါ။ ဒီလို စိတ္မေကာင္း စရာေတြကို လြယ္ လြယ္ေရွာင္လို႔ရပါတယ္။ အားလုံးလိုအပ္ ခ်က္ကေတာ့ အျမင္သစ္ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာ ေတြဘက္ပိုင္းက အခ်ိဳ႕အရာေတြကိုပို အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းဖို႔လိုပါတယ္။ ပထမဦးဆုံး ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ဖို႔လိုတာက အဆို ဆုံးအခ်က္ (၉)ခ်က္ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာေတြ   ေကာင္းတဲ့ သူေတြကိုစုၿပီး ေမာင္းမထုတ္ဖို႔ ပါပဲ။

administrator

၁။ အလုပ္ခ်ိန္ပိုမ်ားျခင္း

အလုပ္ေတြအခ်ိန္ပိုလုပ္ရလို႔ ဝန္ထမ္း ေကာင္းေတြထြက္ကုန္တယ္ဆိုတာ ပူပင္ လည္း အလကားပါပဲ။ သင့္ရဲ႕လူေကာင္း ေတြအလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ဖို႔ျဖားေယာင္းရင္ မန္ေနဂ်ာေတြက မၾကာခဏဆိုသလို ေထာက္ေခ်ာက္မိကုန္တာေပါ့။ အလုပ္ခ်ိန္ ပိုလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြပို စိတ္႐ႈပ္လာတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အရည္အေသြး ေကာင္းေတြကိုအျပစ္ေပးသလို ခံစားေန ၾကရတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြအလုပ္ခ်ိန္ပိုလုပ္ ရျခင္းေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ရလဒ္ေတြ လည္းပဲျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

Standford သု ေတသနအသစ္ျပဳလုပ္ခ်က္အရ အလုပ္ လုပ္ရက္တစ္ပတ္နာရီ (၅၀)ေက်ာ္လာၿပီး လၽွင္ တစ္နာရီထုတ္လုပ္မႈတိုင္းဟာ သိသိ သာသာက်ဆင္းလာျခင္းပါပဲ။ အလုပ္ခ်ိန္ပို လုပ္လိုက္လို႔ ဘာမွရမလာပါဘူး။ (၅၅) နာရီေက်ာ္လာရင္ ထုတ္လုပ္မႈပိုပိုက်က် လာပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္ရဲ႕စြမ္းရည္ျပည့္ဝန္ ထမ္း (Talent Employees) ေတြ အလုပ္ မ်ားမ်ားလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သင္တိုးတက္ လာေနၿပီဆိုလၽွင္ သူတို႔ရဲ႕အေျခအေန ေကာင္းေတြေၾကာင့္ သင္ပိုတိုးတက္လာ ေလပါပဲ။ စြမ္းရည္ျပည့္ဝန္ထမ္းေတြဟာ ႀကီးမားတဲ့အလုပ္ဝန္အားေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ စြမ္းရွိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သူတို႔လုပ္ငန္းခြင္ မွာ အလုပ္ေတြႏွင့္ နစ္မြန္းၾကပ္ေအာင္ လုပ္လာရင္ေတာ့ သူတို႔မေနၾကေတာ့ပါဘူး။ ခ်ီးမြမ္းေပးျခင္း၊ ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ ရာထူးေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ အလုပ္ေတြမ်ားလာတာကို လက္ခံၾကပါ တယ္။ အကယ္၍ လူရဲ႕အစြမ္းအစအရည္ အခ်င္းေၾကာင့္ အလုပ္ေတြမ်ားလာေပမဲ့ ေျပာင္းမလာတဲ့ရာထူးလစာေၾကာင့္ သူတို႔ ေတြေနာက္အလုပ္တစ္ခုကို ရွာပါလိမ့္ မယ္။ တန္ရာတန္ေၾကးထိုက္သေလာက္ ေတာ့ ေပးရမွာပဲ။

၂။ အသိအမွတ္မျပဳျခင္းႏွင့္ ဆုေပး စနစ္မရွိျခင္း

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္ လြယ္လြယ္ခ်ီးမြမ္း ျခင္းသည္ အထူးသျဖင့္ အရည္အေသြးရွိ တဲ့ လူေတြကိုအလြန္အေရးပါတဲ့ စိတ္ ဓာတ္ျမႇင့္ေပးျခင္းပါ။ လူတိုင္းဟာ ခ်ီးမြမ္း ျခင္းကိုသေဘာက်ပါတယ္၊ သူတို႔ႀကိဳးစား သေလာက္ သူတို႔ကိုမ်ားမ်ားခ်ီးမြမ္းေပးရ မွာပါ။

မန္ေနဂ်ာေတြဟာ သူတို႔လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေတြကို သူတို႔ဘယ္လိုခံစားေနရ လဲဆိုတာကိုၾကည့္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းေပးျခင္း၊ ေကာင္းေၾကာင္းေလးေတြေျပာေပးျခင္း၊ အမ်ားေရွ႕မွာ ခ်ီးမြမ္းအသိအမွတ္ျပဳျခင္း ေတြႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ အ လုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္တဲ့ သူေတြကို ဆုလဒ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းေတြလည္း လုပ္ေပးဖို႔လို ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာမွန္ကန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြကို မၾကာခဏျပဳလုပ္ ေလအရည္အေသြးရွိသူေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနေလပါပဲ။

၃။လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းကို ဂ႐ုစိုက္ေလ့ မရွိျခင္း

 ေဘာ့စ္ရဲ႕ သူတို႔အေပၚဆက္ဆံေရး ေၾကာင့္ လူတစ္ဝက္ေလာက္ဟာ သူတို႔အ လုပ္ကထြက္ၾကတာပါ။ အဆင့္အတန္းရွိ တဲ့ Companies  ေတြက သူတို႔ရဲ႕မန္ေနဂ်ာ ေတြကို ျပင္ပလူေနထိုင္မႈဘ၀ႏွင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္းဘ၀ ဘယ္လိုညီမၽွေအာင္   ေနရမယ္ဆိုတာကို ေသခ်ာသိေအာင္ျပဳ လုပ္ေပးၾကပါတယ္။ သူတို႔ေဘာ့စ္ေတြ ဟာ သူတို႔ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ခ်ီးမြမ္း ဂုဏ္ျပဳသလို ခက္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ျဖတ္ သန္းမႈေတြ၊ လူေတြရဲ႕ယွဥ္ၿပိဳင္စိန္ေခၚမႈ ေတြႏွင့္ နာက်င္ ခ်ိန္ေတြကိုလည္း မၽွေဝခံ စားတတ္ၾကတယ္။  

ေဘာ့စ္ေတြ႕ဟာ ဝန္ ထမ္းထြက္ႏႈန္းအလြန္ျမင့္မားၿပီး တကယ္ ဂ႐ုစိုက္ရမည့္ အခ်ိန္ေတြ က်ဆုံးတာေတြ နဲ႔ လည္း ႀကဳံေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ သင့္ထုတ္ လုပ္မႈကိုသာမက အျခားဘာကိုမွဂ႐ုမစိုက္ပါဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ ခ်င္စိတ္မရွိဘူးဆိုလၽွင္ လူတစ္ဦးကို တစ္ေန႔ (၈)နာရီထပ္တိုး တစ္နာရီ (၈+၁) လုပ္ဖို႔ ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

၄။ ကိုယ္ကတိစကားကို ေလးစားမႈမရွိ ျခင္း။

လူေတြကိုအမ်ားေရွ႕မွာ ကတိစကား လိမ္ညာမႈႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈျပဳလုပ္ၿပီး တံခါး အျပင္ ထြက္ၾကည့္ပါ။ သင္ကတိစကားတစ္ ခုတည္ေနလၽွင္ သင္ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕မ်က္ လုံးထဲမွာ သင္ကိုယုံၾကည္အားထားလာ မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင့္ကိုယ္ သင္ယုံၾကည္အားကိုးမႈႏွင့္ ေလးစားမႈကို သက္ေသျပခဲ့လိုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ဂတိ စကားကို သင္အေလးမထားခဲ့ရင္ သင္ရရွိ လာမည့္အခြင့္အေရးေတြကေတာ့ မ႐ိုး သားမႈေတြ၊ စာနာစိတ္ကင္းမဲ့မႈေတြ၊ ႐ိုင္း ျပျခင္းေတြရွိလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ ေဘာ့စ္ တစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ရဲ႕ကတိစကားကို မေလးစားရင္ ဘယ္သူကေရာေလးစားေန မွာလဲ။

၅။ လူမွန္ေနရာမွန္မခန္႔ထားျခင္း

ေတာ္ၿပီး ႀကိဳစားေနတဲ့ဝန္ထမ္းေတြ ရဲ႕ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ဟာ ပေရာ္ဖက္ရွင္ နယ္ (Professional) ဆန္ျခင္းပါ။ မန္ေန ဂ်ာေတြဟာ အလုပ္မႀကိဳးစားတဲ့လူေကာင္း တစ္ဦးကိုခန္႔မိရင္ အဲဒီလုပ္ငန္းဝန္းက်င္ ရဲ႕အၾကပ္႐ိုက္ျခင္း အဓိကေတာ့ စိတ္ဓာတ္ က်မႈေတြပါ။ လူမွားၿပီး ရာထူးတိုးမိရင္ အ ဆိုးဆုံးပဲ။ သင္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အဆင့္ တစ္ခုမွ အဆင့္တစ္ခုကိုတက္ဖို႔ ရာထူးတိုး ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ သင့္အထက္ ပိုင္းလူတစ္ေယာက္က ဝမ္းသာမႈႏွင့္ လက္ ဆြဲႏႈတ္ဆက္ျခင္းဟာ အႀကီးမားဆုံးေစာ္ ကားျခင္းပါ။ အဲဒီလူေကာင္းအလုပ္ထြက္ သြားလၽွင္ မအံ့ဩပါနဲ။

၆။ လူေတြစိတ္အားထက္သန္မႈကို မေလ့ လာျခင္း။

ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ စိတ္အားထက္သန္ျပင္းျပျခင္းပါ။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္အားထက္မႈေတြကိုေလ့လာၿပီး သူတို႔ ရဲ႕ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ေက် နပ္မႈရရွိေအာင္ သူတို႔အခြင့္အလမ္းေတြကို ေထာက္ပံ့ကူညီဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မန္ ေနဂ်ာအမ်ားစုကေတာ့ လူေတြကိုသူတို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေသတၱာေဘာင္ေလးထဲမွာ ပဲ လုပ္ေစခ်င္ၾကတယ္။ အဲဒီမန္ေနဂ်ာအမ်ားစုက ထုတ္လုပ္ မႈစြမ္းရည္က်ဆင္းမွာကိုလည္း ေၾကာက္ၾက ပါတယ္။

အကယ္၍ သူတို႔လူေတြရဲ႕စူးစိုက္ မႈႏွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြအား ေကာင္းလာခဲ့ရင္ေတာ့ ေၾကာက္႐ႊံ႕မႈေတြ အေျခအျမစ္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကေတာ့ လူေတြ ဟာ အလုပ္အေတြ႕ႀကဳံအရ သူတို႔ႏွစ္သက္ တဲ့အလုပ္ေတြကို လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ စိတ္ထဲကဝမ္းသာေပ်ာ္႐ြင္ေနခ်ိန္မွာ စံ သတ္မွတ္ ထားခ်က္ထက္ငါးႀကိမ္မက ပိုမို ထုတ္လုပ္ႏိုင္လာပါတယ္။

၇။ လူေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစြမ္းရည္ပ်က္ ကြက္ေစျခင္း။

မန္ေနဂ်ာေတြဟာ သူတို႔ဝန္ထမ္းအ ေၾကာင္းေတြေမးဖို႔ အေလးမထားျခင္း ေတြ၊ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဆင္ေျခေတြေပး မယ္၊ သုံးေလ့သုံးထစကားလုံးေတြကေတာ့ ယုံၾကည္မႈ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာ ဏာ၊ ဒါေတြဟာ လုံး၀အဓိပၸာယ္မရွိပါ ဘူး။ မန္ေနဂ်ာေကာင္းေတြအုပ္ခ်ဳပ္မႈက ေတာ့ ဘယ္သို႔ေသာ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါေစ၊ သူတို႔အေလး ထားပါ တယ္။ အစဥ္အၿမဲနားေထာင္တယ္၊ ျပန္ လည္တုံ႔ျပန္မႈျပဳလုပ္ပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုတာအစရွိၿပီး ေသခ်ာ တာကေတာ့ နိဂုံး မရွိ ပါဘူး။

သင့္မွာ ပင္ ကိုယ္စြမ္းရည္ရွိဝန္ထမ္းေတြရွိလၽွင္ေတာ့ သူတို႔စြမ္းရည္တိုးတက္မည့္ေနရာမွန္ရွာ ေဖြေပးျခင္းဟာ သင့္အေပၚမွာ မူတည္ေန ပါတယ္။ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ဟာ သင့္အလုပ္ေတြဆက္လုပ္ဖို႔အတြက္ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္မရွိသူေတြထက္ တုံ႔ျပန္ မႈ (Feedback) လိုခ်င္ၾကပါတယ္။ အကယ္၍သင္မွာလုပ္စရာမရွိရင္ေတာ့ သင္အေကာင္းဆုံးလူေတြ၊   ေက်နပ္အားရမႈေတြၿငီး   ေငြ႕လာပါလိမ့္မယ္။

၈။တီထြင္မႈေတြအသုံးခ်ဖို႔ ပ်က္ကြက္ ျခင္း။

ပင္ကိုစြမ္းရည္ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔ထိေတြ႕နဲ႔အရာမွန္သမၽွ တိုးတက္မႈ ကိုရွာေလ့ ရွိပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာ သူတို႔ရဲ႕ေျပာင္းလဲႏိုင္မႈစြမ္းရည္ႏွင့္ တိုး တက္မည့္အရာေတြကိုဖယ္ထားၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ သင္ဟာေအးေအးေဆးေဆး လုပ္ေနရင္ေတာ့ သူတို႔အလုပ္ကို သူတို႔ မုန္းလာပါလိမ့္မယ္။ ပင္ကိုယ္ဆႏၵေတြကို ေလွာင္ခတ္ၿပီး တီထြင္မႈေတြကိုပိတ္ပင္ ထားရင္ သင့္ကိုယ္သင္လည္း ကန္႔သတ္ တာပါပဲ။

၉။ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏႈိင္မႈစြမ္းရည္ပညာေတြကို အသုံးခ်ဖို႔ပ်က္ကြက္ျခင္း။

ပထမဆုံး အဆင္မေျပတဲ့အလုပ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မလားဆိုၿပီး သူတို႔ဝန္ ထမ္းေတြကို ေဘာစ့္ေတြကစိန္ေခၚေလ့ရွိ ပါတယ္။ သာမန္လူေတြႏွင့္ တည္ေဆာက္ မည့္အစား၊ ႏွစ္တိုးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္၊ ရည္မွန္းခ်က္အျမင့္ပန္းတိုင္ႀကီးခ်မွတ္ၿပီး လူေတြကိုအဆင္ေျပေနတဲ့ ဝန္းက်င္ထဲက ဆြဲထုတ္ေတာ့တာပဲ။ မန္ေနဂ်ာေကာင္းေတြကေတာ့ သူတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို အရာအားလုံးေဆာင္ ႐ြက္ဖို႔ အသုံးခ်ၿပီး လက္ေအာက္ငယ္သား ေတြေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီေပးၾကတယ္။

ပင္ကိုယ္အစြမ္းအစႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔လြယ္ေနသလား သို႔မဟုတ္ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ေကာင္းေနလားဆို တဲ့ အရာေတြကိုအေလးအနက္ရွာတယ္၊ သူတို႔စြမ္းရည္ေတြကို စိန္ေခၚႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အျခားအလုပ္ေတြႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္တယ္။ အတူတူသြားၾက တာေပါ့။ အကယ္၍ သင္ဝန္ထမ္းေကာင္းေတြ ကိုဆက္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာေနေစခ်င္လၽွင္ သူတို႔ကိုဘယ္လိုဂ႐ုတစိုက္ျပဳမူဆက္ဆံမ လဲဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႔လိုပါတယ္။

ဝန္ထမ္း ေကာင္းေတြဟာ သံလိုခိုင္မာတဲသူေတြျဖစ္ တယ္၊ သူတို႔ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ေတြႏွင့္ အ ႀကံေကာင္းေတြမ်ားမ်ားေပးႏိုင္တယ္။ သင့္ အတြက္ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေအာင္ ေတာ့ လုပ္ေပးဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ http//www.entrepreneur.com မွ Travis Bradberry ေရးသားထားေသာ (ကိုးခ်က္) Things Manager Do That Make Good Employees Quit (September 09, 2015) ကို ဘာသာျပန္ေရးသားပါသည္။

Credit to – Origin (အမည္မသိေပမဲ့ မူရင္းစာေရးသူအား ေလးစားလွ်က္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔မွ ျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပလွ်က္)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

 ESME Logo