စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းမွဳ ၀ယ္မွဳ လူတိုင္းသိသင္တဲ႔ အခ်က္မ်ား။

စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းမွဳ ၀ယ္မွဳ လူတိုင္းသိသင္တဲ႔ အခ်က္မ်ား။
Share this Post:

စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းမွဳ ၀ယ္မွဳ လူတိုင္းသိသင္တဲ႔ အခ်က္မ်ား။

စေတာ့ရွယ္ယာ တကယ္ ေဆာ့ၾကေတာ့မွာလား… (သို႔) ဒါဖတ္ၿပီးမွ စေတာ့ ကစားၾကပါ။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း (Yangon Stock Exchange) ကုိ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ ဆူးေလဘုရားလမ္းေထာင့္တြင္ရွိေသာ ယခင္ ဗဟိုဘဏ္႐ံုးေဟာင္းတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါသည္။ ျမန္မာသီလဝါ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာလယ္ယာစီးပြား အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ (MAPCO)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၊ FMI ႏွင့္ Great Hor Kam Public ကုမၸဏီတုိ႔သည္အဆိုပါရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္စာရင္းတင္ေရာင္းခ်ခြင့္ရမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ပါဝင္ၿပီး၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လထဲတြင္ ထိုကုမၸဏီတို႔က စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေပးျခင္းျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ကိုစတင္ပံုေဖာ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ စေတာ့ရွယ္ယာသည္ ဘာလဲ၊ ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိႏိုင္လဲ၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ေပၚလာလွ်င္ဘာျဖစ္ႏိုင္လဲ၊ စေတာ့ရွယ္ယာဝယ္ခ်င္သူ ေတြအတြက္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္အျပင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎သည္ ေငြေၾကးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ျပဳစုေရးသားေနသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ကုမၸဏီႀကီးအခ်ဳိ႕တို႔တြင္ အႀကံေပးအျဖစ္ လက္ရွိတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ႏိုင္ငံတကာ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ကြၽမ္းက်င္သူ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း။ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ဆုိတာ ဘာလဲခင္ဗ်ာ။

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက သူ႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ေငြနဲ႔ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တည္ေထာင္ၿပီး ေအာင္ျမင္တဲ့အေနအထားတစ္ခု ရလာခဲ့ၿပီ ဆုိပါစို႔။ အဲဒီအခါမွာေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခုက လုပ္ငန္းေတြကို ထပ္ခ်ဲ႕ခ်င္တယ္၊ သူ႔မွာလည္းထပ္ခ်ဲ႕ခ်င္သေလာက္ေငြေၾကး မရိွေတာ့ ဘဏ္ကေနေခ်းၿပီး လုပ္တယ္။ အဲဒီလိုေခ်းၿပီး လုပ္ေတာ့လည္းပဲ ေအာင္ျမင္ျပန္တယ္။ အဲဒီေအာင္ ျမင္တဲ့ အေနအထားကို လုပ္ငန္း ရွင္က ထပ္ၿပီးတုိးခ်ဲ႕ခ်င္ျပန္တယ္။ ဘဏ္ကေန ေငြေခ်းလို႔ရေပမယ့္ သူ႔အတြက္အျမတ္သိပ္မက်န္မွာစိုးတဲ့အတြက္ သူကသူ႔ကုမၸဏီမွာေငြေၾကးထည့္ဝင္ဖို႔ အျခားေသာသူေတြကို ဖိတ္ေခၚတယ္။

အဲဒီလို ဖိတ္ေခၚတဲ့အခါ ထည့္ခ်င္တုိင္းထည့္ၾကဆုိ တဲ့အေနအထားမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တစ္စုကိုေတာ့ ဘယ္ေလာက္ဆုိၿပီး သတ္မွတ္လိုက္မယ္။ အဲဒီလုိသတ္ မွတ္လိုက္တာကို လက္သိပ္ထိုး ဟို လူ႔ေခၚဒီလူ႔ေခၚမလုပ္ဘဲနဲ႔ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာနဲ႔ အမ်ားျပည္သူကို ခ်ျပမယ္။ အဲဒီခ်ျပမႈကို စိတ္ဝင္စားသူေတြက သတ္မွတ္ေငြပမာဏကို ဝယ္ၾကတယ္။ အဲဒီလို ကုမၸဏီေတြမ်ားလာၿပီး ေစ်းကြက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတာကိုစေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္လို႔ ေခၚတယ္။ အဲဒီလို ေပၚလာတဲ့ေစ်းကြက္ကိုဘ႑ာေရး ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ ေမာင္သိမ္းဦးစီးတဲ့ အခုႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့အဖဲြ႕လိုမ်ဳိးက ေစ်းကြက္အတြင္း အလိမ္အညာေတြ မေပၚရေအာင္၊ စနစ္တက်ရိွေအာင္ ထိန္းညိႇေပးတဲ့အဖဲြ႕ေပၚလာၿပီးအဲဒီ ေစ်းကြက္ကို ထိန္းညိႇေပးတယ္။

စေတာ့ရွယ္ယာ ေတြကိုလည္း အဲဒီအဖဲြ႕ကပဲ ခြင့္ ျပဳခ်က္နဲ႔ ကုမၸဏီေတြကိုေရာင္းေပး ေစတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ဝယ္ၾကတယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ဟာ ယေန႔အရပ္ထဲမွာ ေလာင္းကစားလုပ္ေနၾကတဲ့ ၂ လံုး၊ ၃ လံုးလို ပံုစံမ်ဳိးလားလို႔ေမးၾကသူေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာဆုိတာရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္လိုသူေတြ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ၾကတဲ့အတြက္ ၂ လံုး၊ ၃ လံုးလို ေလာင္းကစားမ်ဳိးနဲ႔ မတူဘူး။ ဒါေပမဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာကို ေလာင္းကစားလို ၂၄ နာရီအတြင္း ျပန္ေရာင္း၊ ျပန္ဝယ္ပံုစံမ်ဳိးလုပ္လို႔ ေတာ့ ရပါတယ္။ ၂ လံုး၊ ၃ လံုးလို ဘာမွန္းမသိဘဲစြန္႔စားရတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကိုလည္း စေတာ့ ရွယ္ယာကြၽမ္းက်င္ၿပီး နားလည္တဲ့သူမ်ဳိးေတြသာ လုပ္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ လူေတြ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။

ႏုိင္ငံျခားမွာဆုိရင္ စေတာ့ရွယ္ယာကို ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ လုပ္လိုသူေတြဟာ ကြၽမ္းက်င္သူေတြကေန တစ္ဆင့္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အရပ္ထဲကသူလိုကိုယ္ လိုေတြကစေတာ့ရွယ္ယာကိုေလာင္း ကစားဆန္ဆန္လုပ္မယ္ဆုိရင္ အျမတ္ရမႈထက္ အ႐ႈံးနဲ႔သာရင္ ဆုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ မၾကာမီကစေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ေတြပ်က္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဘာ့ ေၾကာင့္လဲဆုိရင္ သူလိုငါလို အရပ္ထဲက လူေတြက ေလာင္းကစား ဆန္ဆန္ဝယ္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္လုပ္ၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။စေတာ့ ရွယ္ယာေစ်းကြက္ကို ေလာင္းကစားဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူ ေတြရဲ႕အာ႐ုံဟာ အဲဒီစေတာ့ရွယ္ ယာေစ်းကြက္ေပၚမွာ ၂၄နာရီလံုး လံုးရိွေနပါတယ္။ မၾကာခင္လာမယ့္ ႏုိင္ငံရဲ႕စေတာ့ ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ကိုဝင္ေရာက္မယ့္သူေတြဟာအ႐ႈံးေတြနဲ႔ မရင္ဆုိင္ရဖို႔၊ ဒုကၡမေရာက္ ဖို႔နားလည္တတ္ကြၽမ္းတဲ့သူနဲ႔ တုိင္ပင္တာမ်ဳိးေတြ၊ စေတာ့ရွယ္ယာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာေတြမ်ားမ်ားဖတ္ၿပီး ေလ့လာၾကရပါမယ္။

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ေပၚလာမယ္ဆုိရင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေတြဘက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ခုထက္ပိုၿပီး ေလ်ာ့သြားလိမ့္မယ္၊ ေစ်းႏႈန္း အဆမတန္ျမင့္ေနတဲ့ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေစ်းႏႈန္းေတြဟာ အထိုက္အေလ်ာက္က်သြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခန္႔မွန္းသူေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။ အစ္ကို႔သေဘာကေရာ ဘယ္လိုရိွ ေနပါလဲခင္ဗ်ာ။

အခုအခ်ိန္ဟာ ဘာျဖစ္ေနလဲဆုိရင္ေငြပိုရင္ဘဏ္ေတြဆီအပ္တာထက္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဘက္ကိုသြားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကတာ မ်ားတယ္။ အဲဒီဘက္ကလည္း အျမတ္အမ်ားႀကီးေပးတဲ့အတြက္ အဲဒီအပိုင္းေတြဆီမွာပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းေတြဟာ အဆမတန္တက္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲဒီအေနအထား ျဖစ္မလာဖို႔ မ်ားသြားလိမ့္မယ္။

စေတာ့ရွယ္ယာကေတာ့ အဲဒီလိုမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ ဆုိလိုတဲ့ သေဘာတရားကေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ မရဘူး။ အရင္တုန္းက လြယ္လြယ္နဲ႔ ရခဲ့တာက ကံေကာင္းလို႔ရခဲ့တာ။ အဲဒီေစ်းကြက္အထဲမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူအခ်ဳိ႕ဟာ ဒီစေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္လာၾကလိမ့္မယ္။ အမ်ားႀကီးဝင္လာၾကဖို႔လည္း ရိွေနတယ္။ ခုဆုိရင္ေတာင္ဒဂံု၊ ေျမာက္ဒဂံုဘက္မွာ ေျမေတြရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြဟာ သူ႔ေျမေတြကို အလြယ္ တကူ ထုတ္လို႔မရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြနဲ႔ ႀကံဳေနၾကတယ္။

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ေပၚလာရင္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး အေနအထား ဘယ္လိုရိွလာႏုိင္သလဲခင္ဗ်ာ။

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ဆုိတာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပန္႔က်ဲ ေနတဲ့ ေငြေတြကုိ တစ္စုတစ္စည္းတည္း လုပ္လိုက္ၿပီး အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ေဆာင္ရြက္တာလို႔ စေတာ့ရွယ္ယာကြၽမ္းက်င္သူေတြက အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ၾကတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ရာစု၊ ၁၆ရာစုတုန္းက နယ္သာ လန္ႏုိင္ငံက အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္ေထာင္လိုက္တယ္။အဲဒီ ကေနအက်ဳိးရိွဆံုးအလုပ္ေတြ လုပ္ ၿပီး ႏုိင္ငံဟာခ်မ္းသာလာတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဂၤလန္။ ဒီလိုပဲ ခ်မ္းသာ လာတယ္။ အဲဒီကေနတစ္စတစ္စ နဲ႔ ဥေရာပတိုက္ဟာ ႀကီးပြားလာ ခဲ့တယ္။ အဲဒီ ႀကီးပြားမႈကုိ ကေန႔ အာရွတုိက္ဟာ မယွဥ္ႏုိင္ေသးပါ ဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚလာရင္ႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္း ရိွလာပါမယ္။ ကေန႔ ႏုိင္ငံမွာ ေတာင္သူေတြဟာ သီးႏွံ ေတြ စိုက္ပ်ဳိးေရာင္းခ်လို႔ အျမတ္ရလာရင္ ေရႊစုၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕အလုပ္လုပ္ၿပီး ႀကီးပြားလာသူေတြကလည္း ရပ္ကြက္ထဲမွာ အတုိးခ်တယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံ့အတြက္ တ ကယ္တုိးတက္မႈမဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတိုးတက္လုိရင္ ဒီ့ထက္ ပိုၿပီးႀကီးမားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရပါ မယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာဆုိတဲ့ ေစ်း ကြက္မွာ အစုရွယ္ယာေတြ ထည့္ ဝင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ အခုဆုိ ရန္ကုန္မွာ မီးမရတာေတြ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲ ေနတာေတြ ရိွတယ္။

အဲဒီအခါမွာ ေငြေတြလုိလာၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္က ခ်ေပးေနတယ္ ဆုိေပမယ့္ မထိ ေရာက္တဲ့အခါ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြကပဲ ေငြထုတ္ေပးရမွာပါ။ အဲဒီအခါဆုိ ရင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ အဆင္ေျပ သြားမယ္၊ ႏုိင္ငံလည္း တုိးတက္သြားပါမယ္။ စေတာ့ ရွယ္ယာက အေကာင္းခ်ည္းပဲလား လို႔ေမးရင္ မဟုတ္ဘူးလို႔ေတာ့ ေျဖရပါလိမ့္မယ္။ အလဲြသံုးစားလုပ္ မယ့္ ကုမၸဏီေတြလည္း ပါလာပါလိမ့္မယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာေတြ လုပ္ေနၾကတဲ့ အေမရိကန္တုိ႔၊ စင္ ကာပူတုိ႔မွာေတာင္ အလိမ္အညာ ေတြ ရိွေနတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဖို႔ေတာ့သူတုိ႔ဟာ အေသးအမႊားပဲလို႔ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီ အလဲြသံုးစားလုပ္မယ့္ ကုမၸဏီေတြ မရိွဖို႔ ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းေတြက စနစ္တက်ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကပ္မတ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္မယ္။အစုရွယ္ယာ ဝယ္ခ်င္တဲ့လူကလည္း ကိုယ့္မွာ ၁ဝဝ ရိွရင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းကို ၁ဝဝ လံုးမထည့္ ထားဘဲ ၂ဝ စီ ျဖန္႔ၿပီး ဝယ္ဖို႔လုိပါ တယ္။ဒါဆုိရင္ကုမၸဏီတစ္ခု အ႐ႈံး ေပၚသြားတုိင္း ကုိယ္က ၂ဝ ပဲ႐ႈံး မယ္၊က်န္တဲ့ ၈ဝ က ျမတ္လိမ့္မယ္။ ႐ႈံးတယ္ဆုိတုိင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလို အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေစာင့္ဆုိင္းၿပီး ထုတ္ေရာင္းလို႔မရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲေန႔တြင္းခ်င္း ထုတ္ ေရာင္းႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းဟာ စေတာ့ရွယ္ယာမွာပဲ ရိွပါတယ္။

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ေတြကို ဝင္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ ဘာေတြကို ျပင္ဆင္ထားသင့္သလဲ ခင္ဗ်ာ။

ကိုယ့္ေရွ႕က ႏုိင္ငံေတြ ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ စေတာ့ရွယ္ယာ အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ကိုယ့္အတြက္ သင္ခန္းစာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ ဒီအေျခအေနေတြ၊ အဲဒီ အခက္ အခဲေတြကို ကုိယ္ဟာ အသံုးျပဳ တတ္ရင္ အဖုိးတန္ရလဒ္ေတြသာ ျဖစ္လာပါမယ္။ ဒီ့အတြက္ စေတာ့ ရွယ္ယာထဲကို ဝင္မယ့္သူေတြ ဟာ စာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ဖို႔ လုိပါ တယ္။ ႏုိင္ငံတကာက စေတာ့ ရွယ္ယာ တီထြင္ၿပီးပါၿပီ။ ဒါကို ကုိယ့္ႏုိင္ငံအေနအထားနဲ႔ ေလွ်ာက္ တီထြင္တဲ့အခါ အလဲြအေခ်ာ္ ရိွ သြားတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာစကား ပံုမွာအႀကံတူရင္ ေနာက္လူသာ စၿမဲဆုိတာရိွပါတယ္။

အဲဒီအတုိင္း ျမန္မာဟာသူမ်ားႏုိင္ငံရဲ႕အလဲြ ေတြ၊ သူမ်ားႏုိင္ငံရဲ႕အမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ေရွ႕ဆက္ ရပါ မယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြထဲက ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံဟာ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မွာ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆုိရင္သူတုိ႔ေတြဟာ ကိန္းဂဏန္းေတြ၊ စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တ႐ုတ္မွာဆုိရင္လည္း အစုိးရကုမၸဏီေတြမ်ားတဲ့အတြက္ အခ်က္အလက္ေတြဟာ ပြင့္လင္းမႈ မရိွဘူး။ ဒါကိုသတိထားရပါမယ္။ ကိုယ္ရွယ္ယာဝယ္ခ်င္တဲ့ ကုမၸဏီ ရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းန႔ဲ အေနအထားကိုလည္း ေလ့လာရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွယ္ယာထုတ္ေရာင္းတဲ့သူနဲ႔ ရွယ္ ယာဝယ္မယ့္ သူေတြဟာ လူေတြပဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

လူဆုိတာ ေလာဘ ရိွတယ္။ ေလာဘေတြ တအားႀကီး လာရင္ လူေတြအလိမ္ခံရတတ္ ပါတယ္။ အေၾကာက္တရားနဲ႔ ေလာဘေပါင္းရင္ ပုိဆုိးသြားပါတယ္။ တအားထုိးတက္လာတာနဲ႔ ဆုပ္ကိုင္ ထားလိုက္၊ေစ်းက်သြားတာနဲ႔ ခ်က္ ခ်င္းထုတ္ေရာင္းလုိက္ဆုိတဲ့ပံုစံမ်ဳိး ကိုေတာ့ မလုပ္သင့္ပါဘူး။ အခ်ိန္ အခါကိုေစာင့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ အခု႐ႈံးေနလည္း ေနာင္တစ္ ခ်ိန္မွာ အဲဒီအ႐ႈံးဟာ အျမတ္ျဖစ္ လာလိမ့္မယ္။ စေတာ့ရွယ္ယာေတြ စလာရင္ သူေျပာ၊ငါေျပာနဲ႔ မဝယ္၊ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၿပီးမွ လုပ္ပါလို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ အခုလို ေျဖေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ‪#‎Kyaw Myo Htun (Writer) မင္းသုေအာင္ ေမးျမန္းခ်က္ကိုအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မွ ျပန္လည္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo