Steve Jobs ၏စြန္႔ဦးတီထြင္ မွဳ အၾကံေပးခ်က္ (၇ခ်က္)

Steve Jobs ၏စြန္႔ဦးတီထြင္ မွဳ အၾကံေပးခ်က္ (၇ခ်က္)
Share this Post:

Steve Jobs ၏စြန္႔ဦးတီထြင္ မွဳ အၾကံေပးခ်က္ (၇ခ်က္)

(၁) မင္းႏွစ္သက္ေသာအရာကို လုပ္ပါ "လူသားေတြရဲ႕ ျပင္းျပေသာဆႏၵသည္ ကမၻာၾကီးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္" လို႔ Jobs က ဆိုတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ Jobs ကမ္းလွမ္းထားတဲ့အၾကံျပဳခ်က္က "မိမိ၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵကို သေဘာမေပါက္ခင္အထိ တစ္စုံတစ္ခု (သို႔) ယာဥ္ေမာင္ အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္"။ အဲ့ဒီ့အရာေတြဟာ သူ႕ကို ဘ၀အဓိပၸါယ္ေတြ အမ်ားၾကီးရခဲ့ေစတယ္။ " ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵသည္ အရာရာေအာင္ျမင္ေစသည္။

(၂) ေလာကတစ္ခုလုံးႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္ေနပါ Jobs သည္ မိမိ၏ အျမင္ကို ယုံၾကည္သည္။ Jobs သည္ Pepsi ဥကၠဌကို ေမးခဲ့သည္ " မင္းဘ၀ကို အခ်ိဳရည္ေရာင္းျပီး အခ်ိန္ကုန္ေစမွာလား? ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာၾကီးကိုေျပာင္းလဲမွာလား? "။ အေမွ်ာ္အျမင္ၾကီးလ်င္ ရည္မွန္းခ်က္မေပ်ာက္ပါ။

(၃) အဆက္အသြယ္ေကာင္းေအာင္လုပ္ပါ Jobs က " ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းအားသည္ အေကာင္းဆုံး အဆက္အသြယ္ ျဖစ္သည္" ဟု ဆိုသည္။ " ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ ဘ၀တစ္ေလ်ာက္မွာ ၾကဳံေတြျမင္ခဲ့ရသမွ် အရာေတြထဲက ဆုံးရႈံးမႈေတြရွိခဲ့သည္" ဟု Jobs ကဆိုသည္။ Micintosh ကို မထူေထာင္ႏိုင္ခင္အထိ ဘ၀မွာ ေလ့က်င့္စရာမလိုတဲ့ လက္ေတြ႔သင္တန္းေတြကို သင္ယူခဲ့တယ္။ Jobs သည္ India ႏွင့္ Asia ကို ခရီးသြားခဲ့ျပီး ဖန္တီးမႈပညာရပ္ႏွင့္ ဧည့္ခံေလ့လာခဲ့တယ္။ ဘ၀ကို စိတ္ကူယဥ္မေနဘဲ ကြဲျပားျခားနားေသာ နယ္ပယ္မွ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားရယူခဲ့သည္။

(၄) အေၾကာင္းအရာ တစ္ေထာင္ ေျပာဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး Apple ကို ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ မ်ိဳးမေတြးဘဲ Apple အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာကို ပိုဂုဏ္ယူတယ္။ ထုတ္ကုန္ ၁၅၀ နဲ႕ Apple ကုမၸဏီကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ (၂) ႏွစ္အတြင္း ထုတ္ကုန္ (၁၀) ခုအထိေလ်ာ့ခ်လိုက္တယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ? တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ထုတ္ကုန္အေပၚကို "A Team" ထားႏိုင္တယ္။ "မျဖစ္ႏိုင္ဘူး" ဆိုတဲ့အရာကို မင္းဘယ္လိုေျပာမလဲ ?

(၅) မတူညီေသာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားမွ ဆန္းသစ္မႈကို တီထြင္ပါ Jobs သည္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို စိတ္၀င္စားေသာ ၀ယ္ယူသူေတြကို ရွာေဖြခဲ့တယ္။ Apple store ကို ဖန္တီးဖို႔ သူစိတ္ကူရလာခဲ့တယ္။ Moviing boxes ၊ stores အရည္အေသြးျမင့္ျမင့္ အစားသြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ကြဲျပားေနလိမ့္မယ္။ မင္းအသုံးျပဳဘူးတဲ့ အရာေတြထက္ Apple စတိုးကို လာေရာက္တဲ့ အခါ သင္တို႔ အေတြ႔အၾကံဳအားလုံးက သင္၏ဘ၀တစ္သက္တာၾကြယ္၀ေစရန္ႏွင့္ Apple က အမွတ္တံအၾကား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ခ်ိတ္ဆက္မိေစရန္ ဖန္တီး ရည္ရြယ္ထားသည္။ သင္သည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သင့္ေဖာက္သည္ေတြရဲ႕ ဘ၀ကိုၾကြယ္၀ဖို႔ လုပ္ေနရတာလဲ?

(၆) သတင္းစကားက်ြမ္းက်င္ရမည္ မင္းမွာ အေကာင္းဆုံးအၾကံဥာဏ္ရွိႏိုင္တယ္ သို႔ေသာ္ မင္းရဲ႕ စိတ္ကူးေတြမဆက္သြယ္ႏုိင္လ်င္ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး။ Jobs ဟာ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး သတင္းစကားေျပာသူ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အျခားသူေတြလို တင္ဆက္မႈ ရိုးရိုးေလး လုပ္မည့္အစား သူဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ေ၀တယ္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတယ္၊ စိတ္ဓါတ္ေတြကို ႏႈိးေဆာ္ေပးခဲ့ျခင္း ႏွင့္ စိတ္၀င္စားလာေအာင္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းတင္ဆက္ခဲ့တယ္။

(၇) အိမ္မက္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ပါ ( ကုန္ပစၥည္းကို မဟုတ္ပါ) Jobs သည္ customers ေတြကို အမွန္တကယ္နားလည္တာေၾကာင့္ က်ြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ စိတ္ေတြကို ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့တယ္။ Tablets ေတြဟာ သူတို႔စိတ္ရႈပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ သူတိူ႔ကိုမဖမ္းစားႏိုင္ဘူးဆိုတာ သူသိခဲ့တယ္။ ဒါဟာတိက်တဲ့အေျဖလား? Ipad ေရွ႕မွာ ခလုတ္တစ္ခုဘဲပါတယ္။ ဒါဟာ အရမ္းကို ရိုးရွင္းျပီး (၂) ႏွစ္ကေလးေတာင္ သုံးတတ္တယ္။မင္းရဲ႕ customers က အဲ့ဒါကို စိတ္မ၀င္စားဘူး။ သူတို႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သူတို႕ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နဲ႔ သူတို႕ ကိုယ္သူတို႕ သာ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Jobs သည္ "မင္း ေဖာက္သည္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕အိမ္မက္ေတြဆီေရာက္ေအာင္ ကူညီႏိုင္လ်င္ မင္းေအာင္ျမင္ျပီ" ဟု ေျပာၾကားခဲ့တယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo