Leaders from Leaders (ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားသုိ႔)

Leaders from Leaders (ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားသုိ႔)
Share this Post:

Leaders from Leaders (ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားသုိ႔)

ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသုိ႔ ကမၻာမွာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သူတုိ႔၏   ေအာင္ျမင္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈအသိပညာတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ားအား EntrepreneurSME.com ၏ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

(၁) ၄၅-ဦးေျမာက္ အေမရီကန္သမၼတ George H.W. Bush ၏ အေတြးအျမင္မ်ား။ မိမိဘ၀ အဆုိးဘက္ ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ စိတ္ဓါတ္မက်ပါနဲ႔၊ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါ ေအာင္ျမင္မႈထြက္ေပၚလာတက္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ကုိယ္ကခ်ည္း ဒုိင္ခံစကားမေျပာပါနဲ႔။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းရာညႊန္ျပတက္သူမ်ား ေျပာသည့္စကားမ်ားကုိ နားေထာင္တက္ပါေစ။ အမ်ား၏အေတြ႔အၾကဳံမ်ားကုိ ေလ့လာသင္ယူပါ။ မိမိေအာင္ျမင္ေနလွ်င္ သူတစ္ပါးအေပၚ ၾကင္နာပါ။ ယင္းသုိ႔ေအာင္ျမင္သြားေစရန္ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ေသာ ကူညီေပးခဲ့သူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာေပးပါ။  

(၂) Greyhound Corporation ၏ CEO ၏ အေတြးအျမင္မ်ား အေၾကာင္းအရာအခ်က္အသစ္မ်ား ေပၚလာတုိင္း သင္၏ စိတ္ကုိ မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲေပးပါ။ စီမံကိန္းခ်ပါ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ပါ၊ ျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ ယေန႔သည္ က်န္ရွိေသာ မိမိဘ၀၏ ပထမဆုံးေန႔ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံးစဥ္းစားပါ၊ ယေန႔လုပ္စရာရွိသမွ်ကုိ မ်ားမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ (Positive Mental Attitude – PMA) စိတ္ကုိ ေမြးျမဴထားပါ။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ "Can" လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ား မွ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ "Can't" မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္မ်ားမွ ထြက္ေပၚမလာႏုိင္ပါ။  

(၃) Muriel Niclie Jielert (ပထမဆုံး ေငြေၾကးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီး CEO ၏ ဦးစားေပးမႈမ်ား) သင္သည္ မိမိ၏စြမ္းပကား မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသေစလွ်က္ အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္။ မေက်မနပ္ ညဥ္းညဴျခင္းျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ မဖန္တီးေပးႏုိင္ေပ။ အခြင့္အလမ္းတခုကုိ ျမင္လုိက္တုိင္း အျမန္ဆုံးရယူအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။ ဦးတည္ခ်က္ထားပါ၊ စြန္႔စားမႈမ်ား လုပ္ကုိင္ပါ၊ လုပ္ထားသမွ်ကုိ တာ၀န္ယူပါ။ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အဆုိးဆုံး အေျခအေနကုိ လက္ခမံႏုိင္လွ်င္ ထုိအလုပ္ကုိ မလုပ္ တာေကာင္းတယ္။ ျပိဳင္ပြဲတုိင္းတြင္ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းရွိသကဲ့သုိ႔ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ာလည္းရွိတက္ပါတယ္။ ရႈံးနိမ့္မႈမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာမဟုတ္ေပ။  

(၄) Yean – Pierre Garnier ၏ (ဘ၀ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္မ်ား) ဘ၀ဟူသည္ စြန္႔စားခန္းျဖစ္သည္။ ဘ၀တြင္ လုိက္ေလွ်ာညီေထြေနထုိင္ပါ။ ဘာျဖစ္ခ်င္သလဲ၊ စိတ္ကူးအေျမာ္အျမင္ထားပါ၊ မည္သူကမွ် အေ၀ဖန္မခံပါနဲ႔၊ လုပ္စရာရွိတာကုိ ဆက္လုပ္သြားပါ။ မိမိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔လြယ္ကူပါသည္။ မိမိ၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ မိမိအလုပ္ကုိ (ရာႏႈန္းျပည့္) အာရုံစူးစုိက္ႏုိင္စြမ္း လုိအပ္ပါသည္။ John Lennon ေျပာခဲ့သည္မွာ မွန္ပါသည္။ အခ်စ္သည္ အေျဖျဖစ္ ပါတယ္။ သင့္အလုပ္ကုိ ခ်စ္တက္ဖုိ႔၊ သင့္ရဲ႕ဘ၀ကုိ ခ်စ္တက္ဖုိ႔၊ သင့္ရဲ႕အနာဂတ္ကုိခ်စ္တက္ဖုိ႔ လုိအပ္လိမ့္မယ္။ ထုိခ်စ္ျခင္း ကသာ သင့္ကုိေျပာင္းလဲေပးလိမ့္မည္။ လီးဒါးစ္မဂၢဇင္း၏ ဥကၠဌႏွင့္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဟင္နရီ အုိ ေဒၚမန္ မွ စုစည္း တင္ဆက္ထားၿပီး ဆရာေမာင္ၾကည္သန္႔မွ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိထားပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ အေတြ႔အၾကဳံ၊ အသိပညာမ်ားမွတဆင့္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္မ်ား ရရွိႏုိင္ၾကပါေစ။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo