ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေရးဂုရုၾကီး Anthony Robbin ရဲ႕ စကားစုမ်ား

ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေရးဂုရုၾကီး Anthony Robbin ရဲ႕ စကားစုမ်ား
Share this Post:

ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေရးဂုရုၾကီး Anthony Robbin ရဲ႕ စကားစုမ်ား Anthony Robbin ဟာ လက္ရွိစိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေရး ေဟာေျပာသူအျဖစ္ ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) ေနရာတြင္ ရွိေနၿပီး၊ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဒၚသန္း - ေသာင္းဂဏန္းခန္႔ေပး၍ သူ႕၏ေဟာေျပာမႈေတြကုိ ခံယူက်င့္သုံးေနရေလာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္ေသာဘ၀မ်ားစြာကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာတဲ့အခါ သူကုိယ္တုိင္မွာ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားအျပည့္နဲ႔ တက္ၾကြစြာေဟာေျပာေပးၿပီး၊ လက္ေတြ႔စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေပးမႈမ်ားကုိလည္း ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားသုံးၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) ေနရာတြင္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိပါတယ္။

Anthony Robbin ၏ စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ေရးႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေရးစကားစုမ်ား။ (1) “Success is doing what you went, when you went, where you want, with whom you want, as much as you want.” သင္အျဖစ္ခ်င္ဆုံးေသာ အရာေတြနဲ႔အတူ သင္လုိတဲ့အရာ၊ သင္သြားခ်င္တဲ့ေနရာ၊ သင္ေရာက္လုိတဲ့အခ်ိန္၊ သင္ေတြ႔လုိတဲ့လူေတြဆီ ေရာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္တယ္။

(2) “It’s not about the Goal. It’s about growing to become the person that can accomplish that goal.” ေအာင္ျမင္တယ္ဆုိတာ ပန္းတိုင္ရွိျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲ့ဒီပန္းတုိင္ကုိေရာက္ေအာင္ လုပ္ငန္းေတြကုိၿပီးေျမာက္ေစဖုိ႔အတြက္ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူေၾကာင့္သာျဖစ္ပါတယ္။

(3) “When you are grateful, fear disappears and abundance appears.” သင္မွာ ၾကီးၾကယ္ျမင့္ျမတ္မႈ ေတြကုိရွိလာတဲ့အခ်ိန္၊ ေၾကာက္ရြ႔ံမႈေတြဆုိတာဟာ အလုိအလုိေပ်ာက္ကြယ္လာၿပီး၊ ေပါၾကြယ္၀မႈေတြဟာ ေပၚထြက္လာပါလိမ့္မယ္။

 

(4) “Every problem is gift – without Problems is we would not grow.” ျပႆနာအားလုံးဟာ လက္ေဆာင္ေတြသာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲ့ဒီျပႆနာေတြမရွိပဲ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဟာ တုိးတက္မႈေတြကုိဖန္တီးႏုိင္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

(5) “Focus on where you want to go, not on what you fear.” သင္ဘယ္သြားခ်င္သလဲဆုိတဲ့ အရာေပၚမွာပဲ အဓိကအာရုံစုိက္ပါ၊ ေၾကာက္ရြံ႔စိတ္ေတြအေပၚမွာေတာ့ လုံး၀အာရုံမစုိက္မိပါေစနဲ႔။

(6) “ If you want to be successful find someone who has achieved the result you want and copy what they do and you’ll archive the same results.” သင္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ လုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ တစုံတဦးကုိရွာေဖြၿပီး၊ အဲ့ဒီေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္ေတြ၊ နည္းလမ္းေတြကုိ အတုခုိးနမူနာယူၿပီး သူလုပ္သလုိလုိက္ၿပီးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တူညီတဲ့ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြ သင္ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

(7) “Success is buried on the other side of frustration.” ေအာင္ျမင္ျခင္းဆုိတာ တျခားသူေတြေျပာတဲ့ အခ်ည္းအနီးပါ ဆုိတဲ့အရာေတြကုိ တကယ္ျဖစ္လာေအာင္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ဖန္တီးေပးမွာေတာ့ တျခားသူမဟုတ္ပါဘူး၊ သင့္ရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ပါပဲ၊ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ျပင္းျပသူဟာ အရာရာကုိဖန္တီးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲ၊ ျပင္းျပေသာ၀ရိယ၊ လက္ေတြ႔ၾကေသာ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႔ သင္၏ေအာင္ျမင္ေတြကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါေစ။ စာေရးသူ - ဇင္ျဖိဳးပုိင္ (Founder - www.EntrepreneurSME.com) စြန္႔ဦးတီထြင္မႈ၊ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ၊ စေတာ့၊ ေငြေၾကး၊ ကုန္သြယ္ေရး စတဲ့ အေၾကာင္းအရာ (၁၀၀) ေက်ာ္အား (အခမဲ့) ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါၿပီ။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

 ESME Logo