ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္၏အင္တာဗ်ဴးမ်ား

ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္၏အင္တာဗ်ဴးမ်ား
Share this Post:

အေျပာင္းအလဲမွာအစီအမံႏွင့္ မူ၀ါဒေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရမည္

 

ေစ်းကြက္အဖြင့္မူဝါဒက်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကုန္သြယ္မႈက႑ဟာဦးေဆာင္ က႑တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈလို႔ဆိုတဲ့ ေနရာမွာကုန္စည္ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုၿပီး (၂) မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ ကုန္သြယ္မႈေရာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြပါ (၂) မ်ဳိးစလံုး က တိုးတက္လာဖို႔လိုပါတယ္။လက္ရွိကာလမွာကုန္စည္ ကုန္သြယ္မႈဟာ ႏွစ္ဆေလာက္ေတာ့ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ အရင္တုန္းက ၁၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ကေနအခုဆိုရင္ ၂၈ ဒသမ ၁၃၆ ဘီလ်ံအထိတိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတိုင္း ပဲဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ ဆိုင္လုပ္ငန္းနဲ႔ ျပည္ပမွာဝန္ဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ေနတဲ့   ႏိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းေတြ စသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာသိသာပါတယ္။ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကေန ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ရတယ္လို႔ တရားဝင္စာရင္းထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္းလက္ရွိရေနတဲ့ ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရးေတြနဲ႔စာရင္ အခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာတယ္ဆိုတဲ့ ပမာဏဟာနည္းေနေသးတယ္ဆိုတာေတြ႕ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ ကုန္သြယ္မႈ တိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းနဲ႔ လူငယ္လူရြယ္ေတြအားလံုးကရလာတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုအျပည့္အဝအသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ရွိေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြက ဘာေတြလဲ။ ဒီအခြင့္ အေရးရေအာင္ ဘာေတြလိုအပ္မလဲဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ ၾကရမယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း အတား အဆီးေတြနဲ႔ အေႏွာက္အယွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကေနအကာအကြယ္ရဖို႔ ျပင္ထားရမယ္။

 

စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမွာ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား Formal အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္လို

 

  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ကုန္သြယ္မႈ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ရလာေနသလို ျပည္ပလုပ္ငန္းေတြဘက္ ကလည္းသူတုိ႔နဲ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းႏိုင္မယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေကာင္းေတြကိုရွာေဖြလာၾကပါၿပီ။ အရင္တုန္းက   ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူခံေနရတာနဲ႔ နည္းတူ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔လည္းကင္းကြာေနခဲ့ေတာ့ တရားမဝင္လုပ္ငန္း (Informal) ေတြ အေနနဲ႔ အခုအခ်ိန္မွာတရားဝင္လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေျပာင္းလဲလာသင့္ပါၿပီ။ လက္ရွိခ်မွတ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြနဲ႔ ျပည္ပအခြင့္အ လမ္းေတြေၾကာင့္လည္းပိုၿပီးလြယ္ကူေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အားလံုးဟာတရားဝင္လုပ္ငန္း (formal) ေတြျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခြန္ကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးေဆာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ကို ထမ္းေဆာင္ထားႏိုင္ဖို႔လို လာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ ကိုင္ႏိုင္ၾကဖို႔ ဆိုတာလည္းတရားဝင္လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ကအေျခခံက်ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ျဖစ္ တရားဝင္လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ေနဖို႔ အလြန္အေရးပါေနတယ္။

 

စီးပြားေရးက်င့္၀တ္ ေအာင္ျမင္မွ လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္မယ္

 

ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးအဘက္ဘက္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေနၿပီ ျဖစ္သလိုကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးကိုအမွန္တကယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လိုၾကတယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းငယ္ေလးေတြက အစစီးပြားေရးေလာကထဲမွာရွိေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားလံုးဟာပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ စီးပြားေရးဂုဏ္သိကၡာရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ စီးပြားေရးက်င့္ဝတ္ရွိရပါမယ္။ ကုန္သြယ္ေရးကို ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္းအရည္အေသြးကိုမွန္ကန္ေအာင္ မပို႔ႏိုင္တာေတြ၊ စာခ်ဳပ္ကိုမေလးစားဘဲေရာင္းဝယ္ေနၾကတာမ်ဳိးေတြရွိပါတယ္။ တရားဝင္ ကုန္သြယ္လာၾကရာမွာလည္းလြဲတာ၊ ေရာတာ၊ ပိုတာမ်ဳိးတလြဲေတြ ရွိေနတတ္ ျပန္ပါတယ္။ ကိုယ့္အမည္ကိုကိုယ့္ဘာသာတည္ေဆာက္ယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚ မူတည္ပါတယ္။က်င့္ဝတ္ ဘယ္ ေလာက္ရွိလဲဆိုတာနဲ႔ပဲတိုင္းတာရမယ္။ ပိုအေရးႀကီးတာက ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ဆက္သြယ္   ေရာင္းဝယ္ေန ၾကတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မွာစီးပြားေရးသိကၡာပိုရွိရပါမယ္။ဒါမွမဟုတ္ရင္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ႀကီးပြားလာမွာမဟုတ္ သလို ျပႆ နာတစ္ခ  ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဘယ္ႏိုင္ငံကပို႔ကုန္ေတြကမေကာင္းဘူးလို႔ပဲေျပာမွာပါ။ ႏိုင္ငံက Global Country ျဖစ္လာပါၿပီ။ တံခါးဖြင့္ဝါဒနဲ႔အတူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုတည္ေထာင္ေနတာျဖစ္လုိ႔ ယခုဆုိရင္အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြ ရွိလာပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔ စီးပြားေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာခဲ့တဲ့­သုံးႏွစ္ အတြင္းမွာသိသိသာသာတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔ မူလကလုပ္ငန္းေပါင္း ၄,ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိေနရာကေနအခုဆိုရင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၇,ဝဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ ျဖစ္ထြန္းလာပါၿပီ။ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႔လည္းဆယ္ဂဏန္းေလာက္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာ ၾကပါတယ္။

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

 ESME Logo