Sale Promotion Strategy - အေရာင္းျမင့္တင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

Sale Promotion Strategy - အေရာင္းျမင့္တင္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား
Share this Post:

သင္ႏွင့္သင္ေရာင္းေသာအရာအေပၚ ယံုၾကည္မႈရိွပါ

 

ထိပ္တန္းအေရာင္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အဆင့္ျမင့္မားၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ၎တို႔ ကုမၸဏီႏွင့္ ေရာင္းေသာ ပစၥည္းအေပၚတြင္လည္း ယံုၾကည္မႈရိွပါသည္။ သင့္ ေရာင္းကုန္ေပၚတြင္ သင့္ယံုၾကည္မႈ ပမာဏ ႏွင့္ သင့္ေဖာက္သည္ေလာင္းအား ၎ပစၥည္းအေပၚ ယံုၾကည္လာေစရန္ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာစြမ္းအင္တြင္ တိုက္ရိုက္ဆက္ သြယ္မႈ ရိွပံုရသည္။ သင့္ပစၥည္းသင့္အေပၚ သင္ယံုၾကည္ေသာပမာဏထက္ သင့္ေဖာက္သည္ေလာင္းကယံုၾကည္ေသာပမာဏကဘယ္ေတာ့မွ မပိုႏိုင္ေပ။

ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ကဝီလ်ံဂ်ိမ္းေျပာသလို ျဖစ္ပါသည္။ ယံုၾကည္မႈကတကယ့္အျဖစ္ အပ်က္ကိုဖန္တီးေပးပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ သင္ယံုၾကည္ေသာကုန္ပစၥည္းကိုေရာင္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ေဖာက္သည္ အသံုးျပဳရန္ ပိုင္ဆိုင္ရန္ သင့္ေတာ္သည္ဟု သင္ယူဆေသာကုန္ပစၥည္းကိုေရာင္းရပါမည္။ တခ်ိဳ႕လူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရာင္းေသာပစၥည္းအေပၚတြင္ မယံုၾကည္မႈမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ ထိုသို႔ ခံစားခ်က္မ်ိဳးရိွေနပါကအၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမရရိွႏိုင္ေပ။ သင္ေရာင္းေသာအရာတြင္ သင့္ႏွလံုးသား တစ္ခုလံုးမပါဝင္ပါကသင္ ထိုကုန္္ပစၥည္းကိုမ်ားမ်ားေရာင္းရမည္ မဟုတ္ေပ။

 

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ျမႇင့္တင္ပါ

 

ယခုအခါမွာစားသံုးသူေတြဟာကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အရည္အေသြးထက္ ကုန္ပစၥည္းရဲ႕ အမွတ္တံဆိပ္ ကိုသာၾကည့္ၿပီးဝယ္ယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္ (Brand) ကိုလူသိေအာင္၊ သတိထားမိေအာင္ ထူးျခားေအာင္ ေၾကာ္ျငာပါ။ ေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ လူသိၿပီး ဦးစြာစမ္းသံုးတဲ့ အခ်ိန္မွာသင္ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးတို႔ကိုေက်နပ္ေအာင္ ေပးၿပီးေနာက္ ထိုအဆင့္ကိုမက်ေအာင္ ထိန္းရင္းစားသံုးသူေတြကိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ (Brand) တစ္ခုတည္ေထာင္ႏိုင္မွာပါ။

 

အေရာင္းသမားေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးေဆာင္ပုဒ္ ၄ ခုရွိပါတယ္

 

၁. ကိုယ့္ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းနားလည္ပါ ၂. လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါ ၃. လူတိုင္းကိုဝယ္ဖို႔တိုက္တြန္းပါ ၄. ပင္ကိုဥာဏ္ကိုသံုးပါ ဒီ ၄ ခ်က္ဟာအေရာင္းသမားေတြအတြက္တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ ၁ခ်က္ခ်င္း ရဲ႕အဓိပၸယ္ကိုေသခ်ာေလ့လာၿပီးကိုယ္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ပံုစံကိုျပင္ဆင္ၿပီး အသံုခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲေနတဲ့ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးအေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ နည္းနည္းေတာ့ျပင္ ဆင္ ျဖည့္စြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ - Online Sales သမားဆိုရင္

"( ၂ ) လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါ" ဆိုရင္ Online ကေနအျပန္အလွန္ နားလည္မႈရရန္ လုပ္ျခင္းပါဘဲ...

(၃). လူတိုင္းကိုဝယ္ဖို႔တိုက္တြန္းပါ" ဆိုရင္ အတင္းအက်ပ္တိုက္တြန္းတာမဟုတ္ပါဘူး

(၄) .ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ ကိုသံုး" ၿပီးခ်ဥ္းကပ္ဆက္သြယ္ ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္...

Sale Promotion အတြက္ သင္ႏွင့္ သင္ေရာင္းေနတဲ့ပစၥည္းအေပၚယုံၾကည္မႈရွိဖုိ႔ရယ္၊ သင္၏ Brand ကုိတုိးျမင့္ေၾကာ္ျငာဖုိ႔ရယ္၊ The Best Seller ေတြရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ (၄-ခု) နဲ႔ေပါင္းစပ္ၿပီးမိတ္ေဆြ၏လုပ္ငန္းမ်ားအေရာင္းအားတုိးျမင့္ႏုိင္ပါေစ။ www.sme.com.mm (SMEs Business Institute) မွ ျပန္လည္ကုိးကားေဖာ္ျပေပးပါသည္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo