iMyanmarHouse မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲၾကီး

iMyanmarHouse မွ စီစဥ္က်င္းပသည့္ အိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲၾကီး
Share this Post:

( ၂၀၃၀ - ျမန္မာ့စီးပြားေရးစစ္တမ္းမ်ားအရ ) ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာတဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံစီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္လာမႈအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္တံတား၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၄၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအလားအလာရွိၿပီး၊ အၾကီးမားဆုံးေသာစီးပြားေရးအလားအလာအျဖစ္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒၚလာ ၈၀ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္ လုိအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းမက္ကင္ဆီကမၻာလုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမွ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာ့စီးပြားေရးတြင္ ေရွ႕တန္းေရာက္လာတဲ့ အိမ္ျခံေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာျပပြဲမ်ား ဟာေျပာပြဲမ်ား ၏ ဆာင္ရြက္ခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေခတ္ေရွ႕ေျပးလာတဲ့ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာ့နံပါတ္တစ္ အိမ္ျခံေျမ၀ယ္ေရာင္း Website ျဖစ္တဲ့ iMyanmarHouse.com မွ ၾကီးမွဴးစီစဥ္က်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အၾကီးဆုံးအိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲၾကီးရဲ႕ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ၾကီး၊ ျပပြဲ၏ Main sponsor လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပပြဲစီစဥ္က်င္းပသူ iMyanmarHouse.com မွ ဦးေနမင္းသူတုိ႔မွ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး၊ အခမ္းအနားကုိေအာင္ျမင္စြာစတင္ခဲ့သည္။

ျပပြဲတြင္ ပူးတြဲအေရာင္းျပခန္းၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျပသခဲ့ၿပီး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ႏွင့္ တျခားနယ္ျမိဳ႕ေပါင္းမ်ားစြာမွ စာရင္းသြင္းလာေရာက္ၾကည့္ရႈသူ (၅၀၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္စြာက်င္းပခဲ့ၿပီး၊တျခားနယ္ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္လည္းမၾကာခင္မွာထပ္မံစီစဥ္က်င္းပသြားမယ္လုိ႔ဆုိပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရာင္းမွား၀ယ္မွားမျဖစ္ရေလေအာင္၊ အိမ္ျခံေျမဥပေဒျပႆနာမ်ား၊ (Good Corporate Governance for Real Estate Business)၊ အတုခုိးရမည့္ စကၤာပူႏုိင္ငံ၏ Public Housing စသည္ျဖင့္ အိမ္ျခံေျမဆုိင္ရာသိေကာင္းစရာမ်ားကုိလည္း ဆရာၾကီးေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္အပါအ၀င္၊ ဦးကုိကုိေထြး (ေတာ္၀င္စင္တာ)၊ ဦးစုိင္းခြန္ေနာင္၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ် (ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းဥကၠဌ)၊ ေရွ႕ေနဦးေအးျမင့္၊ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနေမာင္ေကာင္းေဖ၊ ၾကည္စုိး (IC) ႏွင့္ ဦးေနမင္းသူ (iMyanmarHouse.com) တုိ႔မွ (၃-ရက္) ျပပြဲႏွင့္ပူးတြဲလွ်က္ ေဟာေျပာမႈမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။

ျပပြဲတြင္ Main Sponsor (HAGL Group) (PYAY Tower & Residences) ႏွင့္ Diamond Sponsor (EXHANT) (ေၾကးအုိးၾကီး - ေဆာက္လုပ္ေရး) (A Living Square) (G.E.M.S) ႏွင့္ Gold Sponsor (A+) (Times City) (KER) ႏွင့္ တျခားျပခန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ AMPS Construction, စြယ္ေတာ္စီးတီး၊ KANTHARYAR Centre, နန္းထုိက္ေရႊဇင္ (ေတာင္ၾကီး)၊ M.K.T Construction Co., Ltd၊ ေခတ္မွီဦးေဆာက္လုပ္ေရး၊ Golden Gate International Development Co., Ltd ႏွင့္ M&A Construction Co., Ltd ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ စသည္ျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသေနသည့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္မွ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးေနမႈစနစ္မ်ား၊ ျပပြဲအတြင္းအထူးေလွ်ာ့ေစ်းအစီအစဥ္မ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္အလုိက္ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္မည့္ ပုံစံမ်ိဳးစုံေသာဒီဇုိင္း၊ Presentation မ်ား၊စုံလင္လွေသာ Pamphlet မ်ားျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားလာေရာက္ၾကည့္ရႈသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားသုိက္ျမိဳက္လွပါသည္။

ျမိဳ႕ျပစနစ္ေျပာင္းေရြ႕ေနထုိင္လာမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာအေဆာက္အဦးမ်ားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလာမႈ၊ AEC ဆုိင္ရာအာစီယံေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္လာမႈရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္လာေတာ့မည့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာစုစည္းေဖာ္ျပေပးမည့္အိမ္ျခံေျမမဂၢဇင္းကိုလည္း iMyanmarHouse.com မွ လက္ရွိတြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီေပးလွ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 1-2-3 May, 2015 ရက္ေန႔၊ တပ္မေတာ္ခန္းမ၊ ရန္ကုန္တြင္ စီစဥ္က်င္းပလွ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အၾကီးဆုံးအိမ္ျခံေျမအေရာင္းျပပြဲၾကီး၏ မွတ္တမ္းတခ်ိဳ႕ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ SMEs လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မွတ္တမ္းျပဳအက်ဥ္းခ်ဳပ္ျပန္လည္မွ်ေ၀ေဖာ္ေပးလွ်က္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo