48 Laws of Powers - ပါ၀ါစြမ္းအား၏ ဥပေဒသမ်ား၊ ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံးစာရင္း၀င္ စာအုပ္

48 Laws of Powers - ပါ၀ါစြမ္းအား၏ ဥပေဒသမ်ား၊ ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံးစာရင္း၀င္ စာအုပ္
Share this Post:

ကမၻာေရာင္းအား အေကာင္းဆုံးစာရင္း၀င္ Robert Greene ေရးသားေသာ 48 Laws of Powers (ပါ၀ါစြမ္းအားမ်ား၏ ဥပေဒသ ၄၈ ခု) အေၾကာင္းကုိ ျပန္လည္မွ်ေ၀ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

 1. Never Outshine the Master (ဆရာသခင္ေတြကုိ ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွအစြမ္းမျပပါနဲ႔)
 2. Never put too much Trust in Friends, Learn how to us Enemies (အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား အေပၚ ယုံၾကည့္မႈအျပည့္မထားပဲ၊ သင္၏ရန္သူအား မည္သုိ႔အသုံးခ်ႏုိင္မည္ကုိ အျမဲေလ့လာပါ)။
 3. Conceal your Intentions (သင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားပါ)
 4. Always say less than Necessary (လုိတာထက္ ေလွ်ာ့ၿပီးေျပာပါ)
 5. So much Depends on Reputation – Guard it with your Life (မိမိ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညိွဳးႏြမ္းမႈမရွိေစရန္ အသက္ထက္ဆုံး ကာကြယ္ပါ)
 6. Court Attention at all Cost (အမ်ား၏ အာရုံစူးစုိက္မႈရရွိေအာင္ တက္စြမ္းသေရြ႕ေဆာင္ရြက္ပါ)
 7. Get other to do Work for you, but always take the Credit (သင့္အလုပ္အတြက္ လူအမ်ားအား လုပ္ကုိင္ေစၿပီး၊ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတရားမ်ားကုိျပန္ေပးေစပါ)
 8. Make other People come to you – use Bait if Necessary (တျခားသူမ်ား သင့္ထံလာရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ လိုအပ္ပါက ငါးစာခ်ၿပီး ဆြဲေဆာင္ေစပါ)
 9. Win through your Action, Never though Argument (လက္ေတြ႔အလုပ္ေတြနဲ႔ အႏုိင္ယူပါ၊ ဘယ္ေတာ့မွ အေျခအတင္လုပ္မေနပါနဲ႔)
 10. Infection: Avoid the Unhappy and Unlucky (တန္ျပန္မႈဆုိတာရွိတယ္၊ ကံမေကာင္းေသာသူ၊ မေပ်ာ္ရြင္ေသာသူမ်ားအား ေရွာင္ၾကည္ပါ)
 11. Learn to Keep People Dependent on You (လူအမ်ား သင့္အေပၚမွာ မွီခုိေနရန္အတြက္ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ၾကည့္ပါ)
 12. Use Selective honesty and Generosity to Disarm your Victim (ရုိးသားေပးမႈ၊ သေဘာထားၾကီးျမတ္မႈျဖင့္ သင္၏ဒုကၡေရာက္ေစမႈကုိ အကာအကြယ္ေပးေစပါ)
 13. When Asking for Help, Appeal to People's Self-Interest, Never to their Mercy or Gratitude (အကူအညီလုိအပ္ပါက ကူညီေပးမည့္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားရရွိေရးကုိသာ ေျပာဆုိပါ။ မည္သည့္အခါမွ သနားညွာတာမႈကုိ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳပါနဲ႔)
 14. Pose as a Friends, Work as a Spy (သူငယ္ခ်င္းသကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံၿပီး၊ သူလွ်ိဳတဦးကဲ့သုိ႔ အလုပ္လုပ္ပါ)
 15. Crush you Enemy Totally (သင္၏ ရန္သူအား အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈန္းပစ္ပါ)
 16. Use Absence to increase Respect and Honor (ဂုဏ္ယူမႈမ်ား၊ ရိုေသေလးစားမႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ ျမင္ကြင္းမွ ေခတၱေရွာင္ေနပါ)
 17. Keep others in Suspended Terror: Cultivate and Air of Unpredictability (ၾကိဳတင္မေမွ်ာ္လင့္ထား ေသာ ရႈ႔ေထာင့္မ်ားမွ ဖန္တီးၿပီး၊ လူအမ်ား အံၾသထိတ္လန္႔ေစေအာင္ ေဆာက္ရြက္ပါ)
 18. Do not Build Fortress to Protect Yourself – Isolation is Dangerous (သင္ကုိယ္သင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ သီးျခားရပ္တည္မေနပါနဲ႔၊ သီးသီးသန္႔သန္႔ေနျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ကုိျဖစ္ေစတက္ပါတယ္)
 19. Know who you're Dealing with – Do not Offend the Wrong Person (သင္ႏွင့္ဆက္ဆံေနသူမ်ား အေၾကာင္းကုိသိေအာင္လုပ္ပါ - အမွားျပဳလုပ္တက္သူမ်ားနဲ႔ေတာ့ မဆက္ဆံမိေစနဲ႔)
 20. Do not Commit to Anyone (မည္သူ႕ကုိမွ သံဓိဌါန္ကတိမေပးမိေစပါနဲ႔)
 21. Play a Sucker to Catch a Sucker – Seem dumber than your Mark (လူလိမ္ကုိ လူလိမ္အျဖစ္ အမိဖမ္းပါ၊ သင္၏ သရုပ္မွန္ကုိေတာ့ အျမင္မိပါေစနဲ႔)
 22. Use the Surrender Tactic: Transfer Weakness into Power (လက္ေျမာက္အရႈံးေပးျခင္း နည္းဗ်ဴဟာကုိသုံးပါ၊ အားနည္းမႈမ်ားကုိ အင္အားၾကီးမားလာေအာင္ ေျပာင္းလဲတက္ရပါမည္)
 23. Concentrate Your Forces (သင္၏ အားသာခ်က္အင္အားမ်ားကုိ အာရုံစုိက္စုစည္းပါ)
 24. Play the Perfect Courtier (ျပည့္စုံေသာ လူေတာ္လူေကာင္းတေယာက္သကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ)
 25. Re-create Yourself (သင္ကုိယ္သင္ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ဖန္တီးတည္ေဆာက္ပါ)
 26. Keep your Hands Clean (အျပစ္မရွိေအာင္ ေနထုိင္လုပ္ေဆာင္ပါ)
 27. Play on People' Need to Believe to Create a Catlike Following (လူအမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကုိရယူၿပီး လူအမ်ားအတြက္ အားကုိးအားထားဖြယ္ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါ)
 28. Enter Action with Boldness (အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ ရဲရဲရင့္ရင့္ေဆာင္ရြက္ပါ)
 29. Plan all the Way to the End (စီစဥ္ထားသမွ်ေတြကုိ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ပါ)
 30. Make your Accomplishments Seem Effortless (သင္၏ မရပ္မနားၾကိဳးစားမႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါ)
 31. Control the Options: Get Others to Play with the Cards you Deal (သင္၏အယူအဆေတြကုိ ဂရုစုိက္ၿပီး၊ သင္ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတုိင္း တျခားသူမ်ားအား လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေစပါ)
 32. Play to People' Fantasies (လူအမ်ား၏ အေတြးမ်ားကုိ အသုံးခ်ၾကည့္ပါ)
 33. Discover Each Man' Thumbscrew (လူအမ်ား၏ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ စူးစမ္းရွာေဖြပါ)
 34. Be Royal in your Own Fashion: Act like a King to be treated like one (သင္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ ဟန္ပန္အမူအရာျဖင့္ ေနထုိင္ေစပါ၊ ဘုရင္တစ္ဆူသကဲ့သုိ႔ ဆက္ဆံမႈျပဳလာေအာင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ပါ)
 35. Master the Art of Timing (အခ်ိန္ကုိက္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဆရာသခင္သကဲ့သုိ႔ျဖစ္ပါေစ)
 36. Disdain Things you cannot have: Ignoring them is the best Revenge (သင္မွာမရွိသည့္အရာကုိ အထင္မၾကီးပါနဲ႔၊ လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံးလက္စားေခ်ျခင္း ျဖစ္သည္)
 37. Create Compelling Spectacles (တားဆီးမရႏုိင္တဲ့ ျမင္ကြင္းပုံစံမ်ား ရရွိေအာင္ဖန္တီးတည္ေဆာက္ပါ)
 38. Think as you like but Behave like Others (သင္ၾကိဳက္သလုိ ေတြးေခၚႏုိင္ပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ လူတကာကဲ့သုိ႔သာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေစပါ)
 39. Stir up Waters to Catch Fish (ငါးဖမ္းရန္အတြက္ ေရကုိလွဴပ္ခက္ေပးပါ)
 40. Despise the Free Lunch (စိတ္လြတ္လက္လြပ္ျပဳမႈျခင္းေၾကာင့္ သူတပါးအထင္အျမင္ေသး ခံရတက္သည္)
 41. Avoid Stepping into a Great Man' Shoes (ၾကီးၾကယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ လူမ်ား၏ေျခရာကုိ အတုခုိးလုိက္မနင္းသင့္ပါ)
 42. Strike the Shepherd and the Sheep will Scatter (ေခါင္းေဆာင္သူကုိတုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ ငယ္သားမ်ားကုိ တကြဲတျပားျဖစ္ေစမႈကုိ သင္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတဲ့အခါသတိျပဳပါ)
 43. Work on the Hearts and Minds of Others (အလုပ္အေပၚမွာ ႏွလုံးသားနဲ႔အလုပ္လုပ္ၿပီး၊ တျခားအရာေတြကုိ စိတ္နဲ႔ျပဳမႈပါ)
 44. Disarm and Infuriate with the Mirror Effect (ျပိဳင္ဘက္ကုိလက္နက္မဲ့ေစၿပီး သူ႔ေဒါသ သူ႔အေပၚ ျပန္က်လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစပါ)
 45. Preach the Need for Change, but, Never Reform too much at One (ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိပါ၊ သုိ႔ေသာ္ တခ်ိန္တည္း မ်ားစြာေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အေျပာပါနဲ႔)
 46. Never appear too Perfect (မည္သည့္အခါမွ ၿပီးျပည့္စုံေသာသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း မျပမိပါေစနဲ႔)
 47. Do not go Past the Mark you Aimed for; in Victory, Learn when to Stop (သင္ေအာင္ျမင္ရန္ အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ထက္ပိုမလုပ္ပါနဲ႔၊ ေအာင္ျမင္လွ်က္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရပ္ရမည္ကုိ ေလ့လာပါ)
 48. Assume Formlessness (အလုပ္ကုိ အျဖစ္မလုပ္မိပါေစနဲ႔)

စြန္႔ဦးတီထြင္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ပါ၀ါမ်ားရရွိၿပီး ယခုစာစုမ်ားမွ ဘ၀အတြက္အေထာက္အကူျပဳ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ပါေစ။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo