အထိေရာက္ဆုံးေသာ PDCA စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ား

အထိေရာက္ဆုံးေသာ PDCA စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ား
Share this Post:

ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စံညႊန္းမွီလုပ္ငန္းခြင္တုိင္းမွာ မျဖစ္မေနအသုံးျပဳေနတဲ့ PDCA စီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းလမ္းတခ်ိဳ႕ကုိ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိစြာ ျပန္လည္အသုံးျပဳေစရန္ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။ တူညီတဲ့ေခတ္ျပိဳင္ေစ်းကြက္မွာ မတူညီစြာေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစတာ အားလုံးရဲ႕ Management ပုံစံနဲ႔သက္ဆုိင္မယ္ဆုိလွ်င္ ယခု PDCA စီမံခန္႔ခြဲမႈဟာ သင့္အတြက္မဟာဗ်ဴဟာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္မွာပါ။ စီမံခန္႔ခြဲမႈပုံစံေတြထဲမွာမွ PDCA ဟာ အလြယ္ကူဆုံးနဲ႔ ေန႔စဥ္မျဖစ္မေနအသုံးျပဳသင့္တဲ့ နည္းလမ္းလုိ႔လဲဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ * P – Plan (အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း)…………………………… ----- လုပ္ငန္းတစ္ခုမစခင္မွာ အေရးၾကီးဆုံးအရင္လုပ္သင့္တာကေတာ့ Plan (အစီအစဥ္) ျဖစ္ၿပီး၊ အစီအစဥ္ဆြဲတာ ေကာင္းခဲ့ရင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ ၿပီးစီးမႈေတြမွာ ထိေရာက္တဲ့ရလဒ္ေကာင္းေတြျဖစ္လာမွာပါ၊ ဥပမာ - Telenor, Oreedoo, Coca Cola စတဲ့ Brand ေတြမွာ ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္ျမိဳ႕ကုိ၊ ဘယ္ေလာက္ Target ရေအာင္လုပ္မဲ့ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ေတြက အားသာခ်က္ရွိလုိ႔ ေစ်းကြက္မွာပုိမုိေအာင္ျမင္ေနတာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစီအစဥ္ဟာ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္းရဲ႕ အေရးၾကီးဆုံးေျခလွမ္းလုိ႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကၿပီး Fail to Plan…Plan to Fail ဆုိၿပီး သုံးႏႈန္းတာေတြလည္းရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းၾကီး၊ လုပ္ငန္းေသး၊ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆုိ Plan စီစဥ္ေရးဆြဲမႈကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ဖုိ႔အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ * D – Do (လုပ္ေဆာင္ျခင္း)……………………………. ----- ေရးဆြဲၿပီးတဲ့ အစီအစဥ္ေကာင္းေတြကုိေတာ့ Do (လုပ္ေဆာင္ျခင္း) နဲ႔ လုပ္ငန္းကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔လုိအပ္မွာပါ၊ တခ်ိဳ႕ကအစီအစဥ္ေတြေကာင္းခဲ့ၿပီး Do အဆင့္မွာအားနည္းတဲ့အခါ ထင္သေလာက္မေပါက္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြလည္းရွိတက္လုိ႔၊ အစီအစဥ္တက်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ကလည္း အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ဆုိခ်င္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်ရႈံးျခင္းဆုိတာက Plan ရဲ႕ အေပၚမူတည္ေနသလုိ လက္ေတြ႔ Do လုပ္ၾကည့္လုိက္မွလည္း အေျဖမွန္ဆုိတာအတိအက်ေျပာႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သိျမင္ျခင္းဆုိရာမွာ ၄၀ % ကုိပဲျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႔ Do လုပ္ျခင္းက ၈၀% အထိရရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ စာဆုိေတြအဆုိရွိခဲ့တာမုိ႔ အစီအစဥ္ေတြကုိ Do ပုံစံနဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေရာက္ေစေအာင္ဖန္တီးေျပာင္းလဲရယူမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အရာတုိင္းဟာ Dream ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တာမဟုတ္ပဲ အဲ့ဒီ Dream ကုိ DO လက္ေတြ႔ၾကိဳးစားျခင္းသာေအာင္ျမင္သူတုိင္းရဲ႕ တူညီတဲ့အရည္အခ်င္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ * C – Check (စစ္ေဆးျခင္း)……………………………. ----- အစီအစဥ္တုိင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ Check (စစ္ေဆးျခင္း) ဆုိတဲ့ ၾကီးၾကပ္ျခင္းေတြကုိ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း အေရးၾကီးပါတယ္၊ Level မတူျခင္း၊ အျမင္မတူျခင္း-နားလည္မႈလြဲျခင္း-အားစုိက္ထုတ္မႈကြဲျပားျခင္း-စီမံမႈပုံစံကြာျခားျခင္း စတဲ့ အဟန္႔အတားေတြဟာေနရာတုိင္းမွာရွိတက္လုိ႔ အလုပ္ၿပီးစီးဖုိ႔ဆုိတဲ့တူညီတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မတူညီစြာ ပုံစံေဖာ္ေနၾကတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တုိင္းမွာ လုပ္ေနစဥ္ (သုိ႔) မျပီးေျမာက္ခင္ေတြမွာ ျပန္လည္စီစစ္ႏုိင္မွ အခ်ိန္ကုိက္ Target ျပည့္မွီေအာင္၊ Objective အတုိင္း ၿပီးစီးႏုိင္မွာျဖစ္ဖုိ႔ အမွားအယြင္းရွိခဲ့ရင္ေတာင္မွ အခ်ိန္မွီေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလုပ္ငန္ေနတဲ့ အလုပ္တုိင္းကုိ ျပန္လည္ Check and Balance လုပ္ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ဆုံးရႈံးမႈနည္းၿပီး ထိေရာက္မႈအားေကာင္းလာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ * A – Act (ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း)……………………………… ----- ၾကီးၾကပ္စစ္ေဆးၿပီးခ်ိန္မွာ အစီအစဥ္တက်မရွိ/ မျဖစ္ေတာ့ရင္ေတာ့ Act (ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္) ဆိုတဲ့ မွားေနလွ်င္ျပင္ - မွန္လွ်င္ေရွ႕ဆက္ပုံစံနဲ႔ ဘယ္လုိျပီးစီးေအာင္ေရွ႕ဆက္မလဲ၊ စစ္ေဆးမႈရဲ႕ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ အခ်ိန္မွီရည္ရြယ္ခ်က္သုိ႔ ျပီးေျမာက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ၿပီး၊ တဖန္ျပန္လည္ Plan ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္အသစ္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသြားရင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းတုိင္းကုိ ပုိမုိထိေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ PDCA ဟာ ရပ္တန္႔မေနတဲ့ လည္ေနတဲ့ ကမၻာၾကီးလုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြရဲ႕ လည္ပတ္ေနမႈကုိ Plan (စီစဥ္ေရးဆြဲ) – Do (လက္ေတြ႔ျပဳလုပ္) – Check (ျပန္လည္စစ္ေဆး) – Act (ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္) စတဲ့ PDCA အတုိင္း ဆန္းသစ္တုိးတက္မႈ၊ ျပိဳင္ဆုိင္မႈ၊ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈ စတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာအျမဲတည္းေျပာင္းလဲေနတက္လုိ႔ Plan – Do – Check – Act ဆုိတဲ့ (လည္ပတ္ပုံစံ) နဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ႕လုပ္ငန္းေတြ၊ အနာဂတ္ရဲ႕အစီအစဥ္အသစ္ေတြကုိ အက်ိဳးရွိရွိေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ အၾကံျပဳေရးသားရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo