Future Leaders - အနာဂတ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား

Future Leaders - အနာဂတ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
Share this Post:

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကီးေျပာင္းလဲခဲ့တယ္၊ စကၤာပူမွာ လီကြမ္ယုေၾကာင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံၾကီး   ေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ လူေတြဖန္တီးထားတဲ့ ေငြ၊ အရာ၀တၱဳေတြကေတာ့ လူေတြရဲ႕ကန္႔သတ္ခ်က္ထဲမွာ ရွိေနၾကမွာပါ၊ ဒါေပမဲ့   ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ အဲ့အရာေတြကုိ တုိးတက္လာေအာင္၊ ဆန္းသစ္လာေအာင္၊ ေရွ႕တန္းေရာက္လာေအာင္ ဖန္တီးပုံေဖာ္ႏုိင္သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္လုိ႔ဆုိလုိက္တာနဲ႔ ထုိသူဟာ VCM ဆုိတဲ့ အခ်က္ (၃-ခ်က္) အမ်ားနဲ႔မတူ သာလြန္စြာရွိေနတက္ပါတယ္။ V = Vision (အနာဂတ္ကုိ ၾကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းသုံးသပ္ျခင္း) C = Commitment (ျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ သံဓိဌာန္ၾကီးမားျခင္း) M = Management (စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း) စတဲ့ အေျခခံအခ်က္ (၃-ခ်က္) ကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ဦးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

LEADER (ေခါင္းေဆာင္) ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာေတာ့ L = Loyalty (သစၥာတရား ၾကီးမားတယ္) E = Empathy (ကုိယ္ခ်င္းစာမႈ အျပည့္ရွိတယ္) A = Ability (လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း သာလြန္ရွိတယ္) D = Decisive (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခုိင္မာျပတ္သားတယ္) E = Enthusiastic (စိတ္အားထက္သန္မႈ အျပည့္ရွိတယ္) R = Realistic (အေျပာမဟုတ္ လက္ေတြ႔က်ေဆာင္ရြက္တယ္) (ရြက္ေလွတစ္စင္း ေရွ႕ေရာက္ဖုိ႔ရာ တုိက္ေနတဲ့ေလထက္စာလွ်င္ - မိမိမွာရွိတဲ့ ရြက္ကုိ ေလနဲ႔ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲၿပီး ဦးတည္ေရွ႕ဆက္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့) သံဓိဌါန္နဲ႔ လုိခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဖန္တီးဦးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိတာ တန္ဖိုးေတြကို လက္ေတြ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ အျဖစ္ ေျပာင္းပစ္သူေတြ (Transform values into action)၊ အနာဂတ္ အျမင္ေတြကို လက္ေတြ႔ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေစသူေတြ (Visions into realities)၊ အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္သူေတြ (Obstacles into innovations)၊ ကြဲျပားျခားနား၊ ျပန္႔က်ဲေနတာေတြကို တစ္စုတစ္စည္း ခိုင္မာေစသူ (Separateness into solidarity) ၊ ၿပီးေတာ့ စြန္႔စားမႈေတြကို ဆုလာဘ္အျဖစ္ လက္ခံတက္သူ (Risks into rewards) စတဲ့ လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ေတြကုိ လက္ေတြ႔ ဖန္တီးေန သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ခံယူခ်က္ကေတာ့ (ရြက္ေလွတစ္စင္း ေရွ႕ေရာက္ဖုိ႔ရာ တုိက္ေနတဲ့ေလထက္စာလွ်င္ - မိမိမွာရွိတဲ့ ရြက္ကုိ ေလနဲ႔ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲၿပီး ဦးတည္ေရွ႕ဆက္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့) သံဓိဌါန္နဲ႔ လုိခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဖန္တီးဦးေဆာင္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ဆုိရာမွာေတာ့ တစ္ဦးတည္းလည္း အမ်ားရဲ႕အေရွ႕မွာ စိတ္ဓါတ္ခုိင္မာစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ဖုိ႔လုိၿပီး၊ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ (ဌက္ေတြပ်ံသလုိ၊ ငါးေတြေရကူးသလုိ) အေရွ႕မွ လုိရာသုိ႔ဦးေဆာင္ေပးေနျခင္း ပါပဲ။ မိသားစုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျမိဳ႕ရြာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသခ်ာတာေတာ့ (ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း) ေတြ ေကာင္းမြန္လာႏုိင္လွ်င္ မတူညီတဲ့ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈေတြကုိ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္မွာအေသခ်ာျဖစ္လုိ႔ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ Sharing မွ်ေ၀ေရးသားနိဂုံးခ်ဳပ္လွ်က္ . . . . .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo