Success Entrepreneurs - စြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္မႈ

Success Entrepreneurs - စြန္႔ဦးတီထြင္ ေအာင္ျမင္မႈ
Share this Post:

ျမန္မာ့အနာဂတ္စီးပြားေရးတုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် စီးပြားေရးလုိအပ္လာမႈေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္ေတြ၊ လက္ရွိ SMEs ေတြရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြားေရးဦးေဆာင္မႈေတြနဲ႔အတူ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြမွာ   ေအာင္ျမင္တဲ့ေန ရာေတြကုိ လက္ဦးရယူထားႏုိင္ဖုိ႔ဟာ လြန္စြာအေရးၾကီးလွပါတယ္။

ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာတာနဲ႔အတူ Challenging ေတြဟာ ျမင့္လာတာမုိ႔ မိမိရဲ႕ Skill နဲ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကုိ အလုိက္သင့္ေျပာင္းလဲရပ္တည္ႏုိင္ရင္ေတာ့ ဘယ္ေခတ္မွာပဲေနေန ေအာင္ျမင္တဲ့စီးပြားေရးေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ Entrepreneurship လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္အသင္း MYEA ရဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေ၀ျဖိဳးမွ သူ႔ရဲ႕အေတြ႔အၾကဳံေကာင္းတခ်ိဳ႕ကုိ မွ်ေ၀ခဲ့ဘူးပါတယ္။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ မေအာင္ျမင္မွီမွာ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ (၆-ခ်က္) ကုိ သတိထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ Idea က အေရးၾကီးပါတယ္၊ အဲ့ဒီ Idea ကလည္း ေစ်းကြက္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိဆုိတာကုိ   ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီးမွ စတင္တာဟာအေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

(၂) အဲ့ဒီ Idea ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမဲ့ မိမိရဲ႕ Team ဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆုိရင္ စက္ေတြ၊ ေငြေတြ ထက္စာရင္ မိမိရဲ႕အသင္းအဖြဲ႔ရဲ႕အားေကာင္းမႈဟာ အလြန္ပဲအေရးၾကီးပါတယ္။

(၃) ေစ်းကြက္မစတင္မွီမွာ Product & Price ကုိ ေသခ်ာစြာ ဒီဇုိင္းလုပ္ဖုိ႔ေတာ့လုိပါတယ္။ ေစ်းနည္းတာပဲျဖစ္ေစ၊ ေစ်းမ်ားသြားတာပဲျဖစ္ေစ လက္ေတြ႔ေစ်းကြက္မွာ အခက္အခဲေတြ   ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

(၄) အေရးအၾကီးဆုံးကေတာ့ Financing ပါ၊ လက္ငန္းစလုပ္တဲ့အခါ လုပ္ငန္းမိတ္ေဆြအဆက္အသြယ္၊ လုပ္ငန္းရဲ႕ အျမတ္၊ ပံ့ပုိးေပးမႈေတြမရွိေသးခ်ိန္ ေငြေၾကးအခက္အခဲၾကဳံလာရင္လည္း ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ကအေရးၾကီးလွပါတယ္။

(၅) ေနာက္တခ်က္က Market ေစ်းကြက္ပါ၊ ေခတ္ျပိဳင္ျဖစ္လာတာနဲ႔အတူ ေစ်းကြက္မွာေနရာယူႏုိင္ဖုိ႔ကလည္း အဓိကၾကပါတယ္၊ မိမိရဲ႕ Customer ကုိ အာရုံစုိက္ၿပီး ေစ်းကြက္ကုိအလုိက္သင့္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

(၆) ေနာက္ဆုံး-အေရးၾကီးဆုံးကေတာ့ Cash Flow ကုိ စီမံတက္ဖုိ႔ပါ၊ ၀င္ေငြ-ထြက္ေငြေတြကုိ ေသခ်ာခ်ိန္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ Paper ေပၚမွာ ျမတ္ေနၿပီး၊ လက္၀ယ္မွာ မျမတ္တာေတြမျဖစ္ဖုိ႔လည္း ေသခ်ာဂရုစုိက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ လုပ္ငန္းထဲ Cash ပ်က္သြားရင္ အလုပ္ေတြအတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္လာႏုိင္လုိ႔ ဒီအခ်က္ကုိလည္း စီမံႏုိင္ဖုိ႔အေရးၾကီးပါတယ္။

စြန္႔ဦးတီထြင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ငန္းအသစ္စတင္လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားအတြက္ FAQ မွာ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕နဲ႔ အေျဖေတြကုိ အၾကံျပဳေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပခ်က္ေတြနဲ႔ FAQ အခ်က္ေတြကုိ ရွိရင္းစြဲ မိမိရဲ႕ အသိပညာ၊ အဆက္အသြယ္၊ အေတြ႔အၾကဳံေတြနဲ႔ထပ္မံေပါင္းစပ္ၿပီး လုပ္ငန္းကုိစတင္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးေသာ အင္အားေတြျဖစ္လာႏုိင္ပါေစ။ လူတုိင္းမွာ မတူညီတဲ့ Talent, Idea, Creation ေတြရွိပါတယ္၊ ဒီအရာေတြကုိ မိမိနဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြကုိ ရွာေဖြဖန္တီးၿပီး စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာေစဖုိ႔ အားေပးေရးသားလွ်က္…

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo