အေမရီကန္မွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚပညာရွင္ JIM ROHN

အေမရီကန္မွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚပညာရွင္ JIM ROHN
Share this Post:

စာဖတ္ျခင္းဆုိတာ အေၾကာင္းအရာ၊ ျဖစ္စဥ္၊ အေတြ႔အၾကဳံ၊ အေတြးအေခၚမ်ားစြာကုိ ခဏတာအတြင္းမွာ ရရွိေစႏုိင္ၿပီး၊ ထုိအခ်က္ အလက္ေတြမွတဆင့္ ဘ၀ရဲ႕အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းရွာေတြ႔ျခင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

 

MOTIVATION (စိတ္တြန္းအားေပးျခင္း) Human have remarkable ability, but will different between upon your "Must" and "Want". (လူေတြမွာ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ေတြရွိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ "ျဖစ္ရမယ္" နဲ႔ "လုိခ်င္တယ္" ဆုိတဲ့ ကြဲျပားမႈအေပၚမွာေတာ့ မူတည္လိမ့္မယ္)

 

COMMUNICATION (ေျပာဆုိဆက္သြယ္မႈ) Effectiveness will 20% what you "Know" and 80% how you "Fell" about what you know. (သင္သိသြားတယ္ဆုိတာ ၂၀% ျဖစ္ၿပီး၊ သိသြားတဲ့အရာေတြကုိ ဘယ္လုိခံစားသလဲဆုိတာက ၈၀% အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္)

CONCENTRATION (စူးစုိက္မႈရွိျခင္း) When you go, Ahead. When you sit, Stop. If you mix the two will never . . . ! (သင္ေရွ႕ကုိသြားေနတဲ့အခါ ဆက္ေလွ်ာက္မႈေတြရွိပါေစ၊ သင္ထုိင္ေနတဲ့အခါ ရပ္တန္႔မႈေတြျဖစ္ေနမယ္၊   ႏွစ္ခုကုိေတာ့ သြားမေရာမိပါေစနဲ႔ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ . . . )

 

LEADERSHIP (ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္း) Lead the way by personal example, personal power and personal philosophy. (လူေတြနားလည္ႏုိင္တဲ့ ဥပမာေတြ၊ ပင္ကုိယ္မွာရွိတဲ့ အာဏာေတြ၊ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေတြနဲ႔အတူ သြားမည့္လမ္းေတြကုိ ဦးေဆာင္ေစပါ) IDEA (အေတြးအေခၚ) One of the secrets to Success is ideas mixed with inspiration and innovation.

 

(ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုရဲ႕လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ဆုိတာ အေတြးအေခၚျဖစ္ၿပီး   ျဖစ္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပမႈေတြနဲ႔ ဆန္းသစ္မႈေတြေရာစပ္ေနတယ္) (အေမရီကန္မွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံးေသာ စီးပြားေရးအေတြးအေခၚပညာရွင္ JIM ROHN) ရဲ႕ THE TREASURE OF QUOTES စာအုပ္မွ လက္ေတြ႔မနက္ျဖန္ေတြမ်ားစြာမွာ အျမဲလုိလုိသုံးေနျဖစ္တဲ့ စာစုတခ်ိဳ႕ ကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္။

 

* ျမန္မာျပည္မွာမရႏုိင္ေသးတဲ့ စာအုပ္ေကာင္းေတြကုိ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့ ကုိေနမင္းသူ (iMyanmar.com) ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ အစဥ္ဖတ္ရႈေလ့လာေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မိတ္ေဆြမ်ားကုိလည္း THANKS FOR YOUR TIME. အပင္တစ္ပင္တည္းစိမ္းလမ္းေနရုံနဲ႔ ကမၻာၾကီးဟာ မစိမ္းလန္း လာႏုိင္သလုိပဲ၊ တေယာက္တည္းကသိေနရုံနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ဟာ မတုိးတက္လာႏုိင္ပါဘူး။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မိမိသိလာသမွ်ကုိ မွ်ေ၀ေပါင္းစပ္ေပးမႈနဲ႔ တုိးတက္မႈေတြကုိဖန္တီးႏုိင္ၾကပါေစ။ 

 

Sustainable Grow Together!

 Zin Phyo Paing (Future Myanmar) Fb.com/zinphyopaing.mm Fb.com/asiamyanmarsme.mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo