Singapore Management - စကၤာပူႏုိင္ငံရဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ား

Singapore Management - စကၤာပူႏုိင္ငံရဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ား
Share this Post:

တကယ္ကုိစိတ္၀င္စားစရာပါပဲ ယခင္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတုခုိးၿပီး ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအေန အထားမွာေတာ့ ျပန္လည္ အတုခုိးသင့္တဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါၿပီ။ ေနာက္က်ေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အားသာခ်က္ကေတာ့ ဖြံ႔ျဖိဳးၿပီး/ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံၾကီးေတြရဲ႕ တုိးတက္မႈေတြကုိ ရယူေစႏုိင္တာမုိ႔ အာရွက်ား (၄) ေကာင္မွာပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ စကၤာပူ၊ လီကြမ္ယု ရဲ႔ စီမံမႈနည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခ်ိဳ႕ကုိ မွ်ေ၀ေရးသားေပးလုိက္ ပါတယ္။

စကၤာႏုိင္ငံရဲ႕ က်န္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) ျမင္ကြင္းဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသကဲ့သုိ႔ ပုံမွာျပထားတဲ့ အတုိင္း စကၤာပူရဲ႔ သမိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကုိ ေလ့လာဖူးသူေတြပုိသိပါလိမ့္မယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ (၁) Knowledge & Technology ျဖစ္ပါတယ္။ စကၤာပူ ႏုိင္ငံဟာ ပညာေရးကုိအဓိကျမွင့္တင္ထားၿပီး၊ နည္းပညာကုိ အေျခခံထားျခင္းပါ။ လူတုိင္းကုိ ပညာတက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး၊ HR လူ႔အရင္းအျမစ္ကုိ ျမွင့္ထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံတကာမွနည္းပညာကုိဖိတ္ေခၚၿပီး ႏုိင္ငံကုိ နည္းပညာ တခ်ိဳ႔နဲ႔ ဖန္တီးပုံေဖာ္ထားတာ   ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ဗဟာဗ်ဴဟာ (၂) Professional & Delegation ျဖစ္ပါတယ္။ စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ တျခားႏုိင္ငံတကာက ပညာရွင္မ်ားစြာကုိ ဖိတ္ေခၚထားတာေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ လူမွန္-ေနရာမွန္ နဲ႔ လုိအပ္တဲ့ေနရာမွာ တာ၀န္ကုိခြဲေ၀၊ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ေစပါတယ္။ လီကြမ္ယု တေယာက္ထဲေတာ့ ႏုိင္ငံကုိ တည္ေထာင္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ပညာရွင္ေတြ သင့္ေလွ်ာ္ရာမွာ ေနရာေပးၿပီး အထူသျဖင့္ Top-Mid-Supervisory မွာ Mid အားသာခ်က္ေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာင္းလြန္းတယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ (၃) Finical Hub ျဖစ္ပါတယ္။   ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စကၤာပူမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားလာရင္ စီးပြားေရးဟာ တုိးတက္လာမယ္၊ လူ႔အရင္း အျမစ္မွာ အလုပ္အကိုင္ေပါလာမယ္၊ ေခတ္မွီအေဆာက္အဦးေတြကလဲ မ်ားလာတာပါပဲ။

ျမန္မာမွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တုိးတက္သလုိစ်းကြက္ကုိ Hub ထားႏုိင္လာရင္ Development ပုိျမန္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကုိ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ (၄) International Relation & Tourism ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ရင္ ပုိတုိးတက္တာသဘာ၀ပါပဲ၊ ႏုိင္ငံျခားသား (သုိ႔) ဧည့္သည္ မ်ားမ်ားရွိရင္ စီးပြားေရးတုိးတက္ဖုိ႔ အေထာက့္အပံ့ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ Tourism မွ ေငြေၾကး အေျမာက္အမ်ား ၀င္ႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။ ဥပမာ - ႏုိင္ငံျခားသား တေယာက္လာလည္ရင္ - ျမန္မာရဲ႕ ေလယာဥ္၊ အေကာက္ခြန္၊ တည္းခုိခန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္၊ ခရီးသြားယာဥ္ စတာေတြေငြေၾကးရမွာ အေသအခ်ာျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ မဟာဗ်ဴဟာ (၅) Trading & Tax ျဖစ္ပါတယ္။ တုိးတက္တဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္းဟာ Import & Export ကုန္သြယ္မႈ ဖြင့္ထားတာ အားလုံးေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ ရွိရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြမွာ Export ေၾကာင့္ ေစ်းေကာင္း၊ အျမတ္အစြန္းပုိရၿပီး၊ Import ေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းအမွန္နဲ႔ သက္သာစြာရရွိႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ စကၤာပူရဲ႕ Trade Facilitation ၀န္ေဆာင္မႈ နဲ႔ အေကာက္ခြန္မွတဆင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံရဲ႕၀င္ေငြမ်ားစြာကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေစၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္လာတဲ့ SEZ, MDG, NES စတာေတြနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံအဆင့္၊ တုိင္းေဒသအဆင့္ေတြမွာ စီးပြားေရး "Strategy" အျဖစ္ ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းသားဘ၀ အေတြ႔အၾကဳံတခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ၊ ေလ့လာဖူးတဲ့စာအုပ္တခ်ိဳ႕မွ အနည္းငယ္မွ်ကုိးကားေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့

ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္

www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)

ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း

Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)

ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။ESME Logo